62

Jeugdzorg ziet af van omstreden tv-format

Nieuwe tv: 'Thuisloos kind kiest pleeggezin in reality tv serie' ... Amusementsbedrijf Talpa bedenkt nieuw commercieel format rond zorg ... SP wil verbod

Jeugdzorg Nederland heeft 1800 pleeggezinnen benaderd met de vraag of ze mee willen werken aan een nieuw tv-programma van producent Talpa. In het programma-serie zou een echt thuisloos kind dan moeten kiezen bij welk gezin het ondergebracht wil worden.

140:365 – Left Out
Update zondag 22:00

Bij Jeugdzorg hebben ze er na de commotie dit weekend nog eens over nagedacht en is het bestuur tot inkeer gekomen. In een verklaring stelt de organisatie:

Het bestuur van Jeugdzorg Nederland juicht positieve aandacht op de TV voor de pleegzorg toe. Daarvoor moet een format worden gekozen dat de belangen van de jeugdige, ouders en pleegouders niet schaadt. Het bestuur van Jeugdzorg Nederland is van mening dat het huidige format – waarin een jeugdige publiekelijk voor een pleegouder kiest – onvoldoende waarborgen biedt en daarom niet passend is. Jeugdzorg Nederland wil daarom samen met de pleegzorgaanbieders en Talpa in gesprek om tot een aangepast format te komen.

Oftewel: er moet een ander soort programma komen. Volgens NRC is Jeugdzorg overigens al een jaar in gesprek met de tv-producent.

Eerder:

Jeugdzorg Nederland verklaart:

Talpa heeft een programma bedacht waarin – samen met echte pleegkinderen en pleegouders – een ideale situatie wordt geschetst: drie pleegouders bieden zich aan om één kind een warm thuis te geven. Deze potentiële pleegouders zijn zorgvuldig gematcht aan de wensen en behoeften van één kind. Het pleegkind mag zelf kiezen wie zijn pleegouders worden. Jeugdzorg Nederland werkt mee aan een proef om te onderzoeken of het mogelijk is om op een mooie (goede) en integere wijze een tv-serie te maken over pleegzorg. Er zijn afspraken gemaakt voor een pilotuitzending, waarbij onderzocht wordt of een pleegkind in de kennismakingsfase gevolgd kan worden en of drie aspirant pleegouders bereid zijn hieraan hun medewerking te verlenen.

Het gaat om kinderen van twaalf jaar en ouder. Jeugdzorg denkt met het tv-amusement gezinnen meer bekendheid te kunnen krijgen: ‘Tv kan helpen om pleegzorg meer zichtbaar en bekend te maken en mogelijk een bijdrage leveren aan de werving van nieuwe pleegouders.’ 

SP Kamerlid Renske Leijten vindt het plan te ver gaan:

Volgens Renske Leijten is dit een verkeerde manier om de wachtlijstproblematiek op te lossen. ‘Kinderen kiezen er niet voor om in deze situatie te zitten. De keuze voor pleegouderschap en een pleegkind moet een zorgvuldige beslissing zijn van beide kanten. Het is onverstandig dit te doen via een tv-programma dat hiermee een morele grens overschrijdt.’ Leijten: ‘Dit is het exploiteren van kinderleed, het gaat om kinderen die niet opgevoed kunnen worden door hun ouders. Het is misbruik maken van kinderen door hun leed te vergroten op televisie’. In Kamervragen stelt ze dat de staatssecretaris moet ingrijpen en de voorbereidingen voor dit programma moet staken.

cc-foto: charamelody

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (62)