34

Joden en moslims verenigd in platform

Samenwerkingsverband zet zich onder meer in tegen het verbod op ritueel slachten

Nederlandse moslims en joden hebben een samenwerkingsverband opgericht. Ze richten zich gezamenlijk onder meer tegen het verbod op ritueel slachten. Het verband is geïnitieerd door rabbijn Lody van der Kamp en voorzitter Ibrahim Wijbenga van het Islamitisch Begrafeniswezen.

De Tweede Kamer heeft al ingestemd met een verbod op ritueel slachten. Het samenwerkingsverband richt zich daarom op de Eerste Kamer. Ze hebben de senaat inmiddels een brandbrief gestuurd.

Naast het strijden tegen de afschaffing van de rituele slacht, wil het Joods-Islamitisch platform ook verder de gezamenlijke godsdiestige normen en waarden verdedigen. Ook moet de dialoog tussen Islam en Jodendom worden bevorderd.

In het persbericht schrijft Wijbenga:

Vanuit de Joodse en Islamitische gemeenschap in Nederland is een samenwerkingsverband opgericht om de dialoog tussen beide gemeenschappen te stimuleren en te intensiveren. Uitgangspunt hierbij is een wederzijds respect voor elkaars religies en culturele achtergronden. Het samenwerkingsverband, dat wordt geleid door rabbijn van de Kamp en voorzitter van het Islamitisch Begrafeniswezen (IBW), Ibrahim Wijbenga, streeft ernaar om de confessionele waarden en normen die zo kenmerkend zijn voor beide religies gezamenlijk uit te dragen.
Het wil voorts een podium zijn om anti-joodse- en anti-moslimsentimenten in beide gemeenschappen bespreekbaar te maken en de dialoog erover aan te gaan.
Daarnaast wil het samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan de zo noodzakelijke dialoog tussen twee gemeenschappen die op het wereldtoneel vaak diametraal tegenover elkaar staan.
” Joden en moslims hebben meer met elkaar gemeen dan wat hen scheidt.
Het Joods/Islamitische samenwerkingsverband is een platform waar joden en en moslims gezamenlijk optrekken in plaats van de confrontatie met elkaar te zoeken”,  aldus rabbijn van de Kamp en Ibrahim Wijbenga.
Een van de punten voor gezamenlijke actie is het verbod op slacht op religieuze grondslagen. Dit voor de Joodse- en Islamitische gemeenschap zo belangrijk religieuze gebod zal op 13 september in de Eerste Kamer worden besproken. Bijgaand vindt u ter info de oproep van de Joodse en Islamitische gemeenschap aan de leden van de Eerste Kamer om zich uit hoofde  van de in onze grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst tegen een verbod op de slacht op godsdienstige grondslagen uit te spreken.

NOS: Joden en moslims samen in platform

cc-foto: Leeno

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (34)