131

‘Jong gehandicapten voortaan in de bijstand’

De sociale diensten willen een einde aan aparte uitkeringen voor arbeidsgehandicapten

Jonggehandicapten (WA-jongeren) zouden volgens Divosa, de branchevereniging van sociale diensten, voortaan onder de gewone bijstandsregels moeten vallen. Hiermee zou bijna 3 miljard euro bezuinigd kunnen worden. Met het voorstel van Divosa zouden arbeidsgehandicapten die naar hun vermogen werken uit kunnen komen op een inkomen dat structureel lager uitvalt dan het minimumloon.

VVD en CDA staan open voor het samenvoegen van de verschillende regelingen die er nu zijn. Wanneer WA-jongeren in de bijstand terecht komen zou dit betekenen dat arbeidsgehandicapten voortaan alleen een uitkering krijgen wanneer ze geen partner of huisgenoot hebben die hen financieel zou kunnen ondersteunen.

Divosa-voorzitter René Paas hoopt met het voorstel te kunnen voorkomen dat er fors gesneden wordt in reïntegratiebudgetten. Het demissionair kabinet kondigde op Prinsjesdag al aan flink te bezuinigen op reïntegratiegelden en op het budget van de sociale werkplaatsen.

Trouw: Jong gehandicapten naar de bijstand

cc-foto: Jen Rossey

Geef een reactie

Laatste reacties (131)