12

Joodse Amsterdammers krijgen boete erfpacht terug

Gemeente Amsterdam tracht fout van verleden met restitutie recht te zetten 

Joodse Amsterdammers werden na de oorlog onterecht beboet voor het niet betalen van erfpacht. Het boetegeld zal door de gemeente Amsterdam gerestitueerd worden. De gedupeerden en nabestaanden kunnen vanaf vrijdag via een door de gemeente opgezette website het geld uitgekeerd krijgen.

De documenten waaruit blijkt dat Joden nog erfpacht moesten betalen tijdens de oorlog zijn in 2013 door studenten bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) ontdekt. Zij kwamen tijdens de digitalisering van het archief erachter dat de bestanden vernietigd zouden worden. 

In de documenten staat gemeld dat de gemeente Amsterdam de Joden niet alleen dwong om de erfpacht en een boete voor wanbetaling te betalen maar zij kregen ook een aanslag wanneer hun huis gebombardeerd of gesloopt was. De Joden die onterecht beboet waren, zouden destijds ondergedoken zijn of zaten in een concentratiekamp.

De stichting Individuele Terugbetalingen is op verzoek van de gemeente opgezet en is verantwoordelijk voor het restitueren van de boetes.  De Joodse Amsterdammers en nabestaanden kunnen via een website het onterecht geinde geld terug vragen. De gedupeerden wier namen niet bekend zijn bij de gemeenten moeten kunnen bewijzen dat ze er recht op hebben.

De gemeente heeft in totaal een bedrag van een miljoen beschikbaar gesteld voor de operatie. Na de oorlog zijn er 240 mensen geweest die tegen de boete in beroep zijn gegaan. Zij kregen toentertijd de helft van het beboete geld terug. Het is nu de bedoeling dat de Joodse Amsterdammers het rest van het geld met rente gerestitueerd krijgen. Dat komt neer op een bedrag van ongeveer 1875 euro per dossier voor Amsterdammers die in beroep zijn gegaan. Degenen die geen bezwaar hebben gemaakt zullen ongeveer vier ton krijgen. Het geld dat overblijft zal aan Joodse organisaties gedoneerd worden. 

Ook is er geld van Joodse Amsterdammers op de Girorekening blijven hangen omdat het na de oorlog niet opgenomen is. Dat geld is naar de gemeente gegaan en wordt nu ook uitgekeerd. Het blijkt echter uit onderzoek van Hein Block (voormalige voorzitter van de vereniging van Nederlandse Banken) dat het om kleine bedragen van enkel een paar euro gaat. 

Het Nederlands instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (Niod) doet momenteel onderzoek naar de aanslagen die door de gemeente na de oorlog zijn gedaan en brengt in november een rapport uit. 

cc foto: Euro Note Currency

Geef een reactie

Laatste reacties (12)