20

Joop-debat: D66 wil doorstroming huurders afdwingen

Kees Verhoeven van D66 in debat met Ronald Paping van de Woonbond

D66 wil dat mensen die in een te goedkope huurwoning wonen, het zogeheten scheefwonen, verplicht worden door te stromen. De Woonbond vindt de maatregel veel te drastisch. In het Joop-Debat: Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66 versus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Laatstgenoemde zet in onderstaand stuk de bezwaren uiteen.


D66 wil de woningmarkt vlot trekken door huurders van een sociale huurwoning met een middeninkomen te dwingen om door te stromen. Wie teveel verdient voor zo’n woning, moet verhuizen of akkoord gaan met een markthuur.

De inkomensgrens van 33.614 euro voor de sociale huursector die Donner introduceerde, geldt alleen op het moment dat een woning wordt betrokken. D66 gaat verder en stelt een jaarlijkse inkomenstoets voor. Iedereen die op grond van die toets meer blijkt te verdienen dan de inkomensgrens, moet vervolgens in termen van D66 de ‘nieuwe woonkeuze’ maken: ‘verhuizen naar een niet-sociale, ongesubsidieerde woning en anders substantieel meer huur betalen.’ Om een en ander mogelijk te maken zouden huurders voortaan een aanvullend (huur)contract moeten ondertekenen, een keuzecontract.

De Woonbond ziet niets in het voorstel van D66. Veel huishoudens met een middeninkomen kunnen sowieso geen huur van meer dan 650 euro betalen. Met een bescheiden middeninkomen is het zelfs al moeilijk om de huur van een duurdere sociale huurwoning op te brengen (tussen de 450 en 650 euro). Daarbij blijkt er ook nog eens een enorm tekort te zijn aan woningen in de prijsklasse van 650 tot 800 euro en waar die wel beschikbaar zijn, worden er te hoge inkomenseisen gesteld door de (commerciële) verhuurder. Het allergrootste bezwaar van de Woonbond is echter dat het afschaffen/uithollen van de huurbescherming tot onaanvaardbare onzekerheid leidt over een fundamentele levensbehoefte, namelijk een dak boven het hoofd.

D66 zegt meer ruimte te willen creëren voor de groepen die het meest behoefte hebben aan een sociale huurwoning. Fysiek, doordat er huurwoningen vrijkomen, en financieel doordat corporaties hun huurinkomsten zien stijgen. Waarom de bezuiniging eenzijdig wordt neergelegd bij huurders en niet bij kopers wordt niet duidelijk.

Wat de financiële ruimte betreft die D66 wil creëren, wordt in de plannen niet aangegeven hoe groot die ruimte is, hoeveel extra inkomsten de plannen van D66 moeten opbrengen voor het rijk. Het huidige kabinet heeft aangekondigd met ingang van 2014 jaarlijks 760 miljoen euro bij de verhuurders te willen weghalen. Te vrezen valt dat D66 zeker niet lager zal inzetten. Hoe dan ook is het opmerkelijk dat D66 zich weinig gelegen laat liggen aan de kritiek van Aedes, vereniging van woningcorporatie, en de Woonbond op het huurbeleid van minister Donner. Even opmerkelijk is dat D66 het alternatief van de Woonbond voor die plannen negeert, terwijl dat alternatief het toch alleszins waard is om in de discussie te worden meegenomen.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (20)