4

Joop-debat: Kolencentrales moeten CO2 in de grond afvangen

Oud Greenpeace campagneleider Sander van Egmond in debat met huidige campagneleider Rolf Schipper

Sander van Egmond heeft kritiek op de campagne van Greenpeace. De milieuorganistie is tegen de bouw van kolencentrales, maar ook tegen opslag van CO2 in de grond. Volgens Van Egmond kiest Greenpeace hiermee voor een strategie die voor het klimaat averechts werkt.


Greenpeace meent juist dat de energiebedrijven de CO2-opslag onder de grond als excuus gebruiken om de nieuwe kolencentrale’s te bouwen. Wanneer blijkt dat de CO2-opslag niet werkt, denkt Greenpeace dat de energiebedrijven de bouw van de kolencentrales staken.  
Lees de opinie van Sander van Egmond: Greenpeace voert verkeerde campagne
Rolf Schipper: CO2-dump is excuus voor vervuilende kolencentrales

Geef een reactie

Laatste reacties (4)