3

Joop-debat: Schieten we de damherten af?

Richard de Graaf (SP-Noord-Holland) in debat met Jaap Bond (gedeputeerde CDA) over het al dan niet afschieten van damherten

Richard de Graaf van de SP-fractie in Noord-Holland vindt dat de herten in de Amsterdamse Waterleidingduinen niet afgeschoten mogen worden. Hij gaat in debat met gedeputeerde Jaap Bond van het CDA.


Afschot van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is absoluut noodzakelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen en schade aan gewassen te voorkomen.” Dat zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond van het CDA maandag tijdens een debat van Provinciale Staten.

Het debat was aangevraagd door de SP-fractie, die tegen het afschieten is. Aanleiding voor het debat is het faunabeheersplan damherten, dat in december is vastgesteld door de provincies Noord- en Zuid-Holland.

De herten veroorzaken al langer overlast in de duinen en directe omgeving. In de Amsterdamse Waterleidingduinen leven 1167 damherten. Amsterdam is bezig met het plaatsen van hekken langs een deel van het gebied. Maar volgens gedeputeerde Jaap Bond zijn de hekken en andere maatregelen, zoals wildroosters, niet afdoende om overlast te voorkomen.

Dan de damherten maar afschieten?

Lees hier het stuk van Richard de Graaf: Laat de damherten in Noord-Holland met rust

Geef een reactie

Laatste reacties (3)