2

Joop-debat: Scholen slecht voorbereid op incidenten

Journalist Hans Marijnissen in debat met VO-raad voorzitter Sjoerd Slagter

Hans Marijnissen is journalist en adviseert scholen bij crisiscommunicatie. Hij betoogt dat schoolleiders zich ten onrechte door de pers gemangeld voelen als er iets misgaat. Ze zijn er zelf niet voorbereid op een media-invasie bij incidenten.


Scholen weten niet om te gaan met hun publicitaire rampen. Directeur Wim Moes van de Groningse basisschool De Heerdstee waarvan een 12-jarige leerling tijdens een schoolreisje beviel van een dochter, legde dit weekend in meerdere interviews uit hoe behoedzaam zijn school met de onverwachte bevalling is omgegaan. Hij voorzag het voorval van duiding die vertrouwen geeft. Ook maande Moes de pers terughoudend te zijn.

Maatschappelijke factoren buiten de school leiden tot meer incidenten. Ook de algehele ‘verruwing’, andere gezagsverhoudingen, vroeg volwassen gedrag door minderjarigen, toegenomen wapenbezit, maar ook mobiliteit hebben invloed. Meer leerlingen gaan op schoolreisje naar plaatsen waar het mis kan gaan. Zie de verdwijning in Parijs van twee leerlingen van het Sint-Maartenscollege in Maastricht. De harde cijfers laten ook zien dat de school steeds minder die veilige haven is.

Lees het opiniestuk van Jans Marijnissen op Joop.nl: Scholen slecht voorbereid op media-invasie bij incidenten

Geef een reactie

Laatste reacties (2)