Laatste update 08:48
68

Juncker: miljarden extra voor bewaking EU-grenzen

‘Fort Europa’, het idee niemand van buiten de EU zonder toestemming het continent kan binnenkomen, wordt verder versterkt. Commissie-voorzitter Jean-Claude ­Juncker wil dat de Europese Kust- en Grenswacht EBCG,  voorheen Frontex, 10.000 extra grenswachten krijgt. De EBCG (European Border and Coast Guard of in goed Europees L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes) is de organisatie die waakt over de gezamenlijke buitengrenzen van de EU, zoals de Middellandse Zee, maar kan ook ingezet worden bij crises aan interne grenzen. De enorme uitbreiding van de dienst die binnen twee jaar moet plaatsvinden, er werken nu 1000 mensen, kost circa 12 miljard euro.

Juncker presenteert het plan vandaag als onderdeel van zijn zogeheten ‘State of the Union’-speech, een Europese versie van de troonrede waarin de Commissie het beleid voor het komende parlementaire jaar uiteenzet. De Commissie komt met het voorstel tegemoet aan eisen van de lidstaten die willen dat er maatregelen genomen worden om vluchtelingen tegen te houden en illegale migratie teruggedrongen wordt. Of de lidstaten akkoord gaan is onduidelijk. Er is al kritiek op de enorme kosten. Bovendien zullen de EU-grenswachten in geval van nood de rol van nationale grensbewakers overnemen. Dat betekent een verlies aan soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten.

De Morgen schrijft:

Uit het vertrouwelijke voorstel blijkt nog dat van de tienduizend grenswachters er drieduizend in vaste dienst van de EU komen. De andere ­zevenduizend zijn nationale douaniers die verplicht door de lidstaten moeten worden uitgeleend aan het agentschap, dat ook grotendeels hun salarissen betaalt. Er is door de brexit nu al een tekort aan douaniers in verschillende lidstaten.

cc-foto: Nikolay Doychinov (EU2018BG)

Geef een reactie

Laatste reacties (68)