22

Justitie gaat wiethandel harder aanpakken

Historisch: wietteelt valt voortaan onder zware criminaliteit

De teelt van wiet valt binnenkort onder de zware criminaliteit. Op deze manier kan het Openbaar Ministerie er harder tegen optreden.

Het NOS Journaal sprak zondagavond over ‘een historische wijziging in het denken over wiet’. Tot nu toe werd de productie ervan bezien uit het oogpunt van volksgezondheid. De vraag hoe schadelijk wiet is, stond centraal. Het leidde tot het veelbesproken Nederlandse gedoogbeleid. Vanaf nu zal Justitie haar pijlen vooral richten op de aanpak van de misdaad rondom de wiethandel.

Justitie schat dat criminelen tussen twee en vijf miljard euro aan de wiet verdienen. Lieden die zich vroeger met de productie van synthetische drugs als xtc bezighielden, zijn volledig overgestapt op marihuana. 

De handel leidt tot corruptie, geweld en gevaarlijke situaties in wijken. Tussen 2000 en 2006 zijn er ongeveer 25 liquidaties geweest die Justitie toeschrijft aan het softdrugscircuit. 

Geef een reactie

Laatste reacties (22)