Laatste update 16:33
33

Kaag lichtte Kamer verkeerd voor: ambassade Kaboel moest wel morbide keuze maken

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) heeft de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd tijdens het Afghanistan-debat. Daar zei ze dat de ambassade in Kaboel niet de opdracht had gekregen om slechts drie familieleden van Afghaans ambassadepersoneel te selecteren die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Nu blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken dat wel degelijk heeft gedaan. Dat meldt de Volkskrant.

Het kille getal van drie, van de in totaal zestig familieleden, werd bekend door publicatie van de Volkskrant. Die had een mail in bezit waaruit bleek dat het ministerie niet bereid was toe te geven, zelfs toen de Taliban de Afghaanse hoofdstad al had omsingeld. Uit een gelekte mail van ambassadeur Caecilia Wijgers bleek dat de ambassade zelf maar moest kiezen welke drie mensen het zouden worden. De ambassade weigerde die keuze te maken.

Tijdens het Afghanistan-debat, wat uiteindelijk tot een motie van afkeuring tegen en het aftreden van Kaag als demissionair minister van Buitenlandse Zaken leidde, zei Kaag alleen dat er mogelijk gesuggereerd was dat ‘wellicht niet alle 60′ familieleden mee mochten. Ook zei ze: ‘Ik zeg naar eer en geweten dat de betrokken persoon, die dat gesprek heeft gevoerd, niet heeft gezegd: het moeten er slechts drie zijn.’

Kaags opvolger Ben Knapen (CDA) schrijft nu in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk:

Om de conclusie “zeer restrictief” te illustreren is in de uitwisseling het getal 3 als orde van grootte genoemd, zonder dat dat als een absoluut aantal is bedoeld. Het is uiteraard te betreuren als de indruk is gewekt dat dit wel zo werd bedoeld.

Maandag liet Knapen al weten dat het demissionaire kabinet gaat proberen nog eens tweeduizend achterblijvers uit Afghanistan te evacueren. Het gaat daarbij onder meer om Nederlanders, tolken en mensen die met Nederlandse troepen of journalisten hebben gewerkt, en kerngezinnen. Tot nog toe had het demissionaire kabinet bij hoog en laag volgehouden dat er nog slechts zo’n zeventig mensen in aanmerking kwamen voor evacuatie. Dat werd al direct door zowel een Kamermeerderheid als verschillende Ngo’s en defensiemedewerkers betwist.

Geef een reactie

Laatste reacties (33)