Laatste update 07 december 2018, 00:54
69

Kaag opent strijd om leiderschap D66

D66-minister Sigrid Kaag wil in aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen een debat over het leiderschap van D66. Dat heeft ze gezegd in de politieke podcast Betrouwbare Bronnen. ‘Een gezond debat hoort erbij, juist in een democratische partij als D66’, aldus de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Onlangs koos de Tweede-Kamerfractie van D66 het jonge Kamerlid Rob Jetten als nieuwe voorzitter. Hij volgde Alexander Pechtold op en is nu de leider van D66. Het ligt voor de hand dat hij lijsttrekker wil worden. Ook Kaag overweegt de strijd aan te gaan:

Ik sluit nooit iets uit in het leven. Ik heb heel vaak onverwachte dingen gedaan die ik niet had gepland. Minister zijn bijvoorbeeld. Ik ben teruggekeerd naar Nederland en heb deze functie bewust op me genomen. Dus ik ben in een heel nieuwe fase. Ik wil me nuttig inzetten voor D66. Want ik denk dat D66 een ontzettend belangrijke partij is voor Nederland. Juist ook in deze fase.

In Betrouwbare Bronnen houdt ze een pleidooi voor de terugkeer in het maatschappelijk debat van ‘het redelijke midden’: ‘Er moet tolerantie en respect zijn. Stigmatisering is nooit een oplossing. Een ander wegzetten met een etiket is niet heilzaam.’ Uit peilingen blijkt dat Kaag enorm populair is bij linkse kiezers en heel onpopulair bij de achterban van PVV en Forum voor Democratie.

In de podcast pleit de D66-minister voor ondertekening van het Pact van Marrakech. Bij dat migratiepact worden steeds meer vraagtekens gezet, onder anderen door regeringspartijen VVD en CDA. ‘Het is niet juridisch bindend. Het is een kader van afspraken’, zegt Kaag. ‘Er zitten heel wat positieve elementen aan. Het geeft in de toekomst de mogelijkheid om irreguliere migratie beter aan te pakken zodat landen eigen burgers terugnemen. Voor Nederland betekent het in de praktijk heel weinig. Het gaat erom dat andere landen worden opgetrokken om beter te werk te gaan.’

Geef een reactie

Laatste reacties (69)