44

Kaart NASA toont explosieve groei ‘dode zones’

Zuurstofgebrek zorgt dat organismen niet kunnen overleven ... Satelliet ziet meer en grotere dode zones

NASA bracht donderdag een nieuwe kaart uit waarop te zien is welke gebieden het meest te kampen hebben met zogenaamde ‘dode zones’. Vooral aan de Amerikaanse oostkust, in de Golf van Mexico en in de Baltische Zee in Noord-Europa is het zuurstofgehalte in het water dramatisch afgenomen, waardoor natuurlijk leven in sommige stukken niet meer mogelijk is. De dode zones zijn explosief gegroeid in omvang en aantal, gedurende de afgelopen vijftig jaar.

Oorzaak voor de zuurstofafname is de kunstmest die via rivieren en beekjes uiteindelijk naar zee doorsijpelt, met explosieve algengroei tot gevolg. Die algen sterven vervolgens weer af en de gezonken plantresten fungeren als een soort kunstmest voor microben op de zeebodem. Die microben ontbinden het organische materiaal en onttrekken daarmee zuurstof aan het water. Dit resulteert in massale sterfte van vissen en ander onderwaterleven.

De rode vlekken geven aan waar de dode zones het grootst zijn. Zwarte puntjes betekenen dat er een dode zone is waargenomen, maar dat de omvang onbekend is. Satellieten kunnen dode zones waarnemen door de manier waarop zonlicht wordt gereflecteerd door het oceanisch wateroppervlak. Donkerder blauw op bovenstaande afbeelding wijst op een hogere concentratie van specifiek organisch materiaal. Een indicatie van een overschot aan voedingsstoffen dat uiteindelijk kan resulteren in een nieuwe dode zone.

Geef een reactie

Laatste reacties (44)