16

Kabinet aarzelt over Irak: fouten toegeven of niet?

KRO Reporter bemachtigt conceptbrief over commissie-Davids ... Overleg kabinet gestaakt

Het kabinet heeft nog geen overeenstemming bereikt over de reactie van de regering op het rapport-Davids. Uit een uitgelekte conceptreactie zou blijken dat de regering fouten gaat toegeven, maar dat wordt door betrokkenen ontkend. Het is nog onzeker of de kabinetsreactie vrijdag in de ministerraad kan worden besproken en afgerond.

Concept Kabinetsstandpunt Commissie Davids
Donderdag voerden de meest betrokken ministers overleg, zoals de afgelopen weken al meerdere malen gebeurde. Volgens NRC ging dat moeizaam, volgens de Volkskrant gaat het lukken vrijdag met een reactie te komen. Het kabinet heeft de Tweede Kamer beloofd begin februari met een reactie te komen op het rapport van Davids.

Volgens een door KRO Reporter onthulde concepttekst van de kabinetsreactie zou de regering niet alle conclusies over van de commissie-Davids overnemen, maar wel een aantal fouten erkennen. Over de onderschepte conceptreactie meldt Reporter

Uit de brief, twee weken oud en 26 pagina’s lang, blijkt dat het rapport weliswaar ‘leidend’ is, maar dat het kabinet lang niet alle conclusies van Davids overneemt. Wel erkent het kabinet dat de Kamer niet goed is geïnformeerd. Zo bestaat er een ‘zekere spanning’ tussen uitlatingen van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer (CDA) over Irakese massavernietigingswapens en wat daarover bekend was bij de AIVD en de MIVD.

Het kabinet schrijft in de concepttekst:

“Voor de meer stellige formuleringen over de dreiging die uitging van Irak in de brief van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van 4 september 2002 was er geen (sic) onvoldoende basis in de rapportages van de diensten.”

De Hoop Scheffer heeft altijd het tegendeel beweerd, benadrukt Reporter. Over het Amerikaanse verzoek om militaire steun, schrijft het kabinet dat dit aan de Kamer gemeld had ‘kunnen worden’. Maar een verplichting daartoe ziet het ook nu niet. En dan is er nog kritiek op Davids’ conclusie dat premier Balkenende geen regie zou hebben gevoerd. Reporter zegt daarover:

In de concept brief neemt het kabinet ook nadrukkelijk afstand van een aantal conclusies die de commissie Davids trekt. Zo schrijft de regering dat premier Balkenende wel degelijk de regie had.

Volgens betrokkenen gaat het om een inmiddels achterhaald stuk, aldus NOS.nl. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is de brief een eerste ambtelijk concept zonder enige status. Het stuk dateert van 21 januari en is nooit politiek besproken. De RVD stelt dat de uiteindelijke kabinetsreactie het enige document is dat telt.

Geef een reactie

Laatste reacties (16)