20

Kabinet achter plan Sociaal Leenstelsel

GroenLinks-steun nodig in de Eerste Kamer ... partij niet enthousiast

Het kabinet wil toch echt werk maken van het sociale leenstelsel voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs. De ministerraad stemde vrijdag in met een ‘hoofdlijnenbrief’ hierover van minister Jet Bussemaker.

Dat meldt Het Parool. De student hoeft de lening alleen terug te betalen als hij voldoende verdient. Hij of zij mag dan 15 jaar over de aflossing doen. De aanvullende beurs voor kinderen van ouders met een inkomen van maximaal 46.000 euro blijft als gift wel bestaan. De ov-studentenkaart zou een kortingskaart worden.

Studentenorganisaties zijn ontevreden over de plannen. Volgens RTL zegt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) dat hiermee de toegang tot het onderwijs wordt beperkt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vreest dat de financiële situatie van ouders nu een zeer grote rol gaat spelen bij de studiekeuze van jongeren.

De kabinetsplannen hebben vooralsnog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Steun van D66 en GroenLinks ligt het meest voor de hand, maar die laatste partij zal niet zo maar akkoord gaan. Woordvoerder Jesse Klaver:

Dit kabinetsplan is niet goed voor ons hoger onderwijs. Het komt neer op een platte bezuiniging, waar studenten de dupe van worden. GroenLinks vindt de invoering van een leenstelsel alleen te verdedigen als de kwaliteit en toegankelijkheid er op vooruit gaat. Beter onderwijs, hogere aanvullende beurzen, lager collegegeld en natuurlijk moet de OV-kaart blijven. Het kabinet wil 1,2 miljard structureel bezuinigen op de studiefinanciering en pas op termijn investeren in het onderwijs. Studenten moeten vanaf het begin de voordelen genieten van deze verandering.
 

Ruard Ganzevoort, GroenLinks-woordvoerder onderwijs in de Eerste Kamer voegt daar aan toe:

Dit leenstelsel is verre van sociaal. Minder draagkrachtige studenten worden ontmoedigd om te studeren. Daarbij wil minister Bussemaker ook nog de regeling voor weigerachtige en onvindbare ouders afschaffen. Daardoor krijgen studenten die niet op hun ouders kunnen rekenen straks helemaal geen aanvullende beurs meer.” Zonder steun van GroenLinks lijkt het sociaal leenstelsel niet op een meerderheid in de Eerste Kamer te kunnen rekenen.

Geef een reactie

Laatste reacties (20)