12

Kabinet Balkenende-II overtrad EU-regels voor immigratie

Minister Verdonk voerde regels in die leidden tot veel internationale rechtszaken

Nederland heeft het aan zichzelf te wijten dat het de afgelopen jaren vaak op de vingers is getikt op het gebied van vreemdelingenzaken. Het gevoerde immigratiebeleid stond vaak haaks op Europese regelgeving.

Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs deskundigen en politici.

Het kabinet Balkenende II, bestaande uit CDA, VVD en D66 en met Rita Verdonk als VVD-minister voor Vreemdelingenzaken, voerde Europese regelgeving in die de rechten van immigranten versterkte. Het ging onder meer om de gezinsherenigingsrichtlijn en de richtlijn langdurig ingezeten derdelanders.

Tegelijkerlijk voerde Verdonk echter ook regels in die het immigranten juist moeilijker maakte zich hier te vestigen. Het gevolg: veel internationale rechtszaken en vermaningen. Zo besloot de Europese rechter in 2009 dat de hoge kosten van een verblijfsvergunning in Nederland tegen het Europees recht indruisen. Een vergunning mocht niet 200 euro kosten, maar maximaal 40 euro.

Ook de inkomenseis en de leeftijdseis die aan huwelijksmigratie werden gesteld, sneuvelden voor de rechter. En de verplichte inburgeringscursus in het buitenland voor niet-Westerse immigranten, is discriminerend, was de kritiek vanuit de VN en Europa.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)