82

Kabinet blokkeert volksraadpleging bij afschaffing referendumwet

De referendumwet zal worden afgeschaft zonder dat daar een referendum over wordt georganiseerd. Dat meldt De Telegraaf.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) zou in de intrekkingswet hebben opgenomen dat er geen raadgevend referendum kan worden gehouden. Dat is een juridisch unicum, want volgens de nog geldende referendumwet zou over de intrekkingswet een raadgevend referendum gehouden worden indien daar 300.000 handtekeningen voor zijn.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en CU afgesproken de Wet raadgevend referendum in te trekken. Sinds de introductie van de wet in 2015 werd eenmaal een referendum georganiseerd: over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Een tweede referendum, over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv), is in de maak. Al gaf CDA-leider Sybrand Buma onlangs al aan dat het kabinet de uitslag van het referendum over de Wiv hoe dan ook zal negeren.

SP-Kamerlid Ronald van Raak omschreef de plannen tijdens een Kamerdebat als ‘een soort coup’ en ‘een middelvinger naar de bevolking’.

Geef een reactie

Laatste reacties (82)