143

Kabinet: boerkaverbod publieke ruimte

Naar schatting dragen 150 vrouwen in Nederland een boerka ... Boete maximaal 450 euro

Het kabinet is voornemens een beperkt boerkaverbod in te voeren voor het openbaar vervoer, onderwijs, zorg en overheidsgebouwen. De ministerraad bespreekt binnenkort een voorstel van minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken. Dat schrijft RTL Nieuws op basis van eigen bronnen.

Minister Plasterk zou met het verbod een duidelijke norm willen stellen in de samenleving: iedereen moet binnen schoolgebouwen, ziekenhuizen, openbaar vervoer en het gemeentehuis zijn/haar gezicht laten zien vanwege de dienstverlening en de veiligheid, zo schrijft het nieuwsprogramma. Volgens ingewijden hoort een ‘open communicatie’ bij de Nederlandse samenleving. Het verbod overtreden kan een boerkadrager een boete van maximaal 450 euro opleveren.

Nederlanders die een boerka willen dragen (dit aantal zou rond de 150 liggen) kunnen , als het verbod ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, nog de bedekking dragen wanneer zij zich op straat begeven. De politie heeft hierin overigens wel het laatste woord: als er verzocht wordt om het gezicht te tonen moet hieraan gehoor worden gegeven. 

Amnesty International laat in een algemeen ‘boerkadossier’  weten dat elke overheid de plicht heeft om het dragen van een boerka in de openbare ruimte juist te verdedigen.

De overheid is verplicht om dit recht te eerbiedigen, te beschermen en te waarborgen – door een omgeving te creëren waarin eenieder zijn of haar eigen keuzes kan maken, vrij van dwang, bedreiging of intimidatie. Dit betekent ook dat overheden verplicht zijn om vrouwen te beschermen tegen druk, bedreigingen of geweld vanuit hun familie of gemeenschap om een boerka of niqaab te dragen. Kortom: vrouwen hebben het recht om een boerka of niqaab te dragen én om deze niet te dragen. Amnesty International verdedigt het standpunt dat mensen vrij zijn om aan hun mening, levensbeschouwelijke overtuiging of identiteit uitdrukking te geven door zelf te kiezen hoe zij zich kleden. 

De mensenrechtenorganisatie wijst op haar site wel op een mogelijk legitieme grond om een boerka in de openbare ruimte te verbieden.

De beperking van het recht op vrije meningsuiting en godsdienst (de rechten die hier in het geding zijn) is soms mogelijk. Zo’n inperking kan echter alleen gerechtvaardigd zijn ter bescherming van de rechten van anderen of het algemeen belang. Daaronder wordt de nationale veiligheid, openbare or de en veiligheid, volksgezondheid of goede zeden verstaan. 

RTL Nieuws: Kabinet voert beperkt boerkaverbod in

Cc-foto: Dennis van Wijk

Zie ook: Boerkaverbod: wat schieten wij ermee op? (2012)

Geef een reactie

Laatste reacties (143)