Laatste update 22:44
162

Kabinet gaat bij tekort ic-bedden selectie op leeftijd verbieden

Het kabinet introduceert een spoedwet om ziekenhuizen te verbieden patiënten op basis van leeftijd uit te sluiten van de intensive care als er een tekort aan beschikbare bedden ontstaat. Een dergelijk tekort dreigt als het aantal slachtoffers dat de pandemie veroorzaakt blijft toenemen. Dan zal geselecteerd moeten worden op basis van niet-medische normen. Minister van Medische Zorg, Tamara van Ark, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat loten de voorkeur heeft als er uiteindelijk dergelijke ingrijpende beslissingen genomen moeten worden. Nadat ze uiteenzet welke draaiboekscenario’s er voor de zogeheten triage gehanteerd moeten worden stelt ze:

Zonder afbreuk te willen doen aan de weloverwogen ethische afwegingen in het draaiboek, blijft het kabinet zich tegen deze achtergrond op het standpunt stellen dat voor dit kabinet elk leven gelijkwaardig is. Als een oudere patiënt op medische gronden even veel herstelkansen heeft als een jongere patiënt, mag naar de mening van het kabinet niet uitsluitend op grond van leeftijd aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd. De fundamentele gelijkwaardigheid van mensen sluit uit dat hun belangen bij verder leven tegen elkaar worden afgewogen. Ook komt geen bijzonder gezag toe aan de opvattingen van de staat of van artsen over de persoonlijke waarde van levens. Het kabinet voelt zich in dit standpunt, blijkend uit eerdere debatten, gesteund door uw Kamer. Ook in een aantal ons omringende landen zoals België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt een dergelijk leeftijdscriterium niet gehanteerd.

Ze kondigt aan dat er een spoedwet komt die dergelijke selectie verbiedt. De brief handelt over het draaiboek dat artsenorganisaties na uitgebreid overleg hebben opgesteld voor hoe te handelen in de dreigende noodsituatie, de zogeheten ‘code zwart’. Eerst wordt gekeken naar medische status en de herstelkansen. Patiënten die maar kort zullen verblijven op de ic krijgen voorrang op coronapatiënten omdat die laatste groep vaak lang intensief behandeld moet worden. Mocht er ondanks die selectie nog steeds een tekort aan bedden zijn dan moeten er op andere niet-medische gronden gekozen worden. Een van de argumenten om te selecteren op leeftijd is dat iedereen evenveel recht heeft op een lange levensduur en ouderen daar dan al van hebben genoten terwijl jongeren die kans anders niet krijgen.

Ondertussen zegt het kabinet er alles aan te doen om te voorkomen dat er ooit echt sprake zal zijn van ‘code zwart’. Het streven is dat het draaiboek nooit gebruikt hoeft te worden. Nederland heeft op z’n hoogst 2400 ic-bedden ter beschikking. Meer is niet of nauwelijks mogelijk omdat er geen gekwalificeerd personeel voor beschikbaar is. Er zijn nu zo’n 980 ic-bedden bezet.

Geef een reactie

Laatste reacties (162)