9

‘Kabinet gebruikt wetgeving als wegwerpartikel’

Raad van State hekelt besluitvorming regering ... 'Ingrijpende voorstellen worden gedaan om louter budgettaire redenen'

Het kabinet laat zich te vaak leiden door budgettaire overwegingen bij het maken van wetgeving, waarschuwt de Raad van State (RvS). Ingrijpende voorstellen worden gedaan, omdat de cijfers gunstig uitpakken, zonder degelijke onderbouwing, aldus de onafhankelijke adviseur.

De RvS waarschuwt dat wetgeving door de ‘politieke dynamiek van de afgelopen jaren een onevenwichtig karakter krijgt’. Budgettaire overwegingen worden gebruikt als primaire motivering voor ingrijpende voorstellen. Een voorbeeld is het verruilen van detentiefasering voor elektronische detentie. In 2011 oordeelde de regering nog dat detentiefasering een effectief middel was om recidive terug te dringen. Nu oordeelt de regering dat elektronische detentie beter is. De RvS mist de onderbouwing hiervan en kan zich daarom ‘niet aan de indruk onttrekken dat het wetsvoorstel primair budgettaire overwegingen dient’. De maatregel moet jaarlijks 16 miljoen euro opleveren.

Ook is er sprake van weinig consistentie. De ene na de andere tegengestelde wijzigingen volgen elkaar in rap tempo op, zo stelt de RvS. “Onbestendigheid van wetgeving heeft gevolgen voor de doeltreffendheid ervan en leidt tot een fragmentarische aanpak.” De Raad van State adviseert de regering dan ook terughoudend om te gaan met het maken van nieuwe regels en bevoegdheden. Nieuwe regels moeten alleen gemaakt worden, als de oude niet deugen.

De Raad van State schrijft:

Mede door de politieke dynamiek krijgt wetgeving een onevenwichtig karakter, worden budgettaire overwegingen gebruikt als primaire motivering voor ingrijpende voorstellen en worden bevoegdheden gecreëerd zonder dat aannemelijk is gemaakt dat de bestaande bevoegdheden onvoldoende zijn om de gestelde problemen aan te pakken […] Door stappen over te slaan, komt de wetgevingsprocedure onder druk te staan. Achtereenvolgende en soms aan elkaar tegengestelde wijzigingen wisselen elkaar in snel tempo op. Wetgeving krijgt hierdoor soms het karakter van een wegwerpartikel. Daarbij worden de doelen van nieuw beleid zelden gehaald.

De adviesraad realiseert zich dat budgettaire overwegingen belangrijk zijn, ‘maar uit het oogpunt van de democratische rechtsstaat kunnen bepaalde beslissingen niet alleen uit budgettaire overwegingen worden gemotiveerd. De rechtvaardiging zal ook moeten berusten op andere gronden’, aldus de Raad van State.

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (9)