71

Kabinet: Geen geld voor duurzaamheid

Regering sluit 'Green Deals' met bedrijven en milieuorganisaties om duurzaamheidsprojecten te ondersteunen ... Ondernemersplatform De Groene Zaak past ervoor: Structurele maatregelen ontbreken ... Oppositiepartijen teleurgesteld ... GroenLinks: Groen sausje over een grijs kabinet ... PvdA: Te weinig ambitie voor de lange termijn ... D66: Gerecyclede versie van plannen Balkenende II

Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) presenteerden maandag 59 projecten, zogeheten green deals, waaraan de rijksoverheid steun gaat geven. Dat meldt BNR. De initiatieven werden uitgekozen uit ruim 200 voorstellen van bedrijven, burgers of lagere overheden. De Green Deal betekent niet dat de overheid geld geeft aan projecten. Wel is de bedoeling dat er advies wordt gegeven, partijen met elkaar in contact worden gebracht en knelpunten door bijvoorbeeld regelgeving worden weggenomen.
Het ondernemersplatform De Groene Zaak noemt de Deals een gemiste kans, omdat de verantwoordelijkheid voor het grootste deel bij het bedrijfsleven wordt gelegd en de overheid geen randvoorwaarden stelt.

BNR somt een aantal van de plannen van het kabinet op: Energie halen uit rioolslib, zonnepanelen op woonhuizen rendabeler maken en ongebruikte stukken land aanwijzen om tijdelijk windturbines te plaatsen.

De ‘regiefunctie’ van de overheid moet er verder voor zorgen dat er in 2025 een miljoen elektrische auto’s in Nederland zijn, dat alle nieuwbouw in de gemeente Amsterdam vanaf 2015 (ongeveer 24.000 woningen) ‘klimaatneutraal’ is en dat makkelijker vergunningen te krijgen zijn voor mestvergisting.

Ook zal de overheid vanaf 2015 bepalen hoeveel groene stroom energiebedrijven jaarlijks moeten aanleveren. In dat jaar wordt wetgeving van kracht die het percentage vastlegt. Het doel is dat in 2020 35 procent van de door Nederlanders gebruikte stroom duurzaam is, aldus BNR.

De overheid wil af van het subsidiëren van vormen van duurzame energie die te weinig geld in het laatje brengen. In plaats daarvan moeten concurrentie en marktwerking gaan bepalen op welke manier duurzame energie wordt opgewekt. . De leveranciers zullen de hogere kosten verwerken in de prijs, maar zouden er vanwege de concurrentie alles aan doen om die zo laag mogelijk te houden.

In de ‘Green Deal’ werken Natuur en Milieu, natuur- en milieufederaties en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nederland samen met de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. Eén ondernemersorganisatie kiest ervoor om de deal aan zich voorbij te laten gaan, zo meldt Trouw. Volgens De Groene Zaak ontbreken structurele maatregelen die hard nodig zijn voor de overgang naar een duurzame economie.

Volgens het platform, dat meer dan 100 duurzame ondernemers vertegenwoordigt, lijkt de Green Deal vooral te rekenen op inspanningen van het bedrijfsleven. Het is de organisatie echter onduidelijk onder welke voorwaarden de overheid zelf instapt.
“Wij hebben meermaals concrete voorstellen ingebracht om de overkoepelende Green Deal een echt duurzaam financieel-economisch fundament te geven. Die zijn echter niet overgenomen”, aldus directeur van De Groene Zaak, Marga Hoek.

GroenLinks maakte een checklist van tien criteria waaraan de Green Deals zouden moeten voldoen:

Wordt de enorme overheidsbijdrage aan fossiele energie afgebouwd zodat schone stroom een eerlijke kans krijgt? Belooft de overheid als consument zélf voorop te lopen? Zal de Green Deal burgers en bedrijven die groen willen investeren, bureaucratie uit handen nemen? Worden er nieuwe financiële regelingen gecreëerd om de kansen van groene producten op de markt te vergroten? Krijgen groene ondernemers ook letterlijk de ruimte? De vraag aan minister Verhagen is: ‘Green Deal or No Deal?’

Nu de deals bekend zijn, vindt GroenLinks ze erg tegenvallen. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap:

Deze deal is te vrijblijvend, echte keuzes blijven uit. Het is groen sausje over een grijs kabinet. Waar zijn de stevige normen die innovatie stimuleren en de afrekenbare doelen? Het blijft hangen in het verkennen van mogelijkheden, het onderzoeken van knelpunten en bestaande projecten worden nu onderdeel van de deal. Hiermee wordt de omslag naar een duurzame samenleving en een groene economie niet gemaakt. Het is een gemiste kans. We laten het groene goud liggen.”

Ook de PvdA bij het kabinet de ambitie om voor de lange termijn voor duurzame energie te gaan, meldt BNR. Juist daar had een verschil gemaakt kunnen worden, liet de partij maandag weten. “Het kabinet is helaas blijven hangen in plannetjes en ideetjes, waarvan 99 procent ook zonder Green Deal uitgevoerd zou worden”, aldus PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samsom.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven noemt de Green Deal van minister Verhagen (ELI, CDA) en staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) een gerecyclede versie van de voorstellen uit het kabinet Balkenende II. Van Veldhoven is positief dat duurzaamheid aandacht krijgt, alleen getuigt het voorstel niet van de ambitie om structureel te hervormen.

Lees meer bij BNR: Kabinet legt groene afspraken op tafel

Overheid bepaalt aandeel groene stroom

Ook groen akkoord met milieubeweging

Trouw: Ondernemersplatform tekent Green Deal niet

GroenLinks: GroenLinks maakt checklist voor Green Deal

Foto-cc: Michael Cavén

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (71)