47

Kabinet helpt schijn-zzp’er van regen in drup

Kabinetsbeleid om de positie van schijnzelfstandigen te verbeteren pakt averechts uit

Het kabinet Rutte II heeft beleid ontwikkeld om eenpitters die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, de zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’, te beschermen. De nieuwe regels blijken in de praktijk echter averechts te werken, zeker 250 kleine zelfstandigen van een zorgbemiddelingsbureau in Purmerend zijn vorige week in de problemen gekomen doordat de belastingdienst deze zzp’ers als verkapte werknemers beschouwt. Door het verlies van hun vergunning zijn ze in één klap hun opdrachtgevers kwijt.

Het aantal zelfstandigen is de afgelopen jaren gegroeid tot bijna negenhonderdduizend. Zij werken steeds vaker voor slechts één opdrachtgever of keren als zzp’er terug bij hun oude baas. In het Sociaal Akkoord is in april afgesproken deze schijnzelfstandigheid aan te pakken om te voorkomen dat zzp’ers voor minder dan het minimumloon werken.

Johan Marrink, voorzitter van ZZP Nederland zegt in een reactie:

Door de zogeheten VAR-verklaring in te trekken maakt de Belastingdienst het zzp’ers in de zorg onmogelijk om te werken.

Ook Linde Gonggrijp van FNV Zelfstandigen is kritisch:

Dat schijnconstructies worden aangepakt: prima. Maar waarom via de zzp’er en niet via de opdrachtgever? De zzp’ers krijgen een brief thuis waarin zij lezen dat zij van de ene op de andere dag hun werk kwijt zijn.

Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst: 

Bestrijdt de Belastingdienst schijnconstructies en schijnzelfstandigheid. Dat past ook in het kabinetsbeleid om schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sluit zich daarbij aan, een woordvoerster laat weten:

Hiermee willen we voorkomen dat er tegen lage tarieven, vaak onder het minimumloon, wordt gewerkt. Dat leidt tot een race naar de bodem en veroorzaakt oneerlijke concurrentie.

cc-foto: Jon

Geef een reactie

Laatste reacties (47)