167

Kabinet houdt adem in voor uitkomst PvdA-congres

Achterban PvdA verzet zich tegen inperking vrije artsenkeuze en 'dreigement' om maatregel via Algemene Maatregel van Bestuur door te drukken

Het wordt opnieuw een spannend partijcongres voor de PvdA. Waar vorig jaar de strafbaarstelling illegaliteit voor veel verzet zorgde bij de achterban, hangt nu de inperking van de vrije artsenkeuze als een donkere wolk boven de hoofden van de PvdA-leiding. Tegen de zin van de partijtop worden dit weekend voorstellen ingediend om verdere inperking tegen te houden. Zo zal de afdeling Amsterdam-Zuid een voorstel indienen waarin staat dat de vrije artsenkeuze ‘volledig, ongeacht de aard van de polis, gegarandeerd moet blijven’, alleen dan is een ‘herziend wetsvoorstel voor de PvdA acceptabel’. Tien andere afdelingen steunen dit voorstel.

Leden uit Krimpen aan den IJssel zitten vooral met het ‘dreigement’ van het kabinet om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te zetten in hun maag. Het kabinet schreef vorige maand in een brief dat als de nieuwe zorgwet onverhoopt toch niet wordt aangenomen, het kabinet ‘met uw Kamer zal bezien op welke wijze toch uitvoering kan worden gegeven aan het hoofdlijnen-akkoord’. Een AMvB behoort dan tot de mogelijkheden. In een besluit van de regering wordt de inhoud van een bestaande wet dan verder uitgewerkt. Een AMvB wordt zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer gemaakt en is een versnelde vorm van wetgeving. Een AMvB kan door de ministerraad worden behandeld en – na een advies van de Raad van state – zonder tussenkomst van de Kamers worden ingevoerd.

Uit een enquête onder 935 PvdA-leden blijkt dat acht van de tien leden van mening is dat de drie dissidente senatoren goed gehandeld hebben toen ze de wet in de Eerste Kamer verwierpen. De kans is dus aanzienlijk dat de moties tegen de zorgwet worden aangenomen en het is nog maar de vraag of de partijtop opnieuw zal durven de motie van het congres naast zich neer te leggen, zoals vorig jaar gebeurde met de strafbaarstelling. De gebeurtenissen op het congres zullen met aandacht gevolgd worden door coalitiepartij VVD, die kost wat kost wil vasthouden aan afspraken uit het regeerakkoord. In de loop van de middag wordt duidelijk welke moties er precies in instemming worden gebracht.

Cc-foto: Dijsselbloem en Spekman luisteren aandachtig naar een spreker van het PvdA-congres in 2012, PvdA

Geef een reactie

Laatste reacties (167)