214

Kabinet houdt voet bij stuk, geen volksraadpleging over afschaffen referendum

Ondanks het felle verzet van de oppositie zal het raadgevend referendum worden afgeschaft, zonder dat daar een referendum aan vooraf zal gaan. Dat is de conclusie van een debat over de kwestie, dat dinsdagavond werd gehouden in de Tweede Kamer. Een kleine meerderheid van 78 zetels (de coalitie + de SGP) zal donderdag met dit plan instemmen.

Vooral D66, lang voorvechter van een bindend referendum, wordt deze stap van de coalitie zwaar aangerekend. Volgens D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken bewijst het enige raadgevend referendum dat er werd gehouden in Nederland dat het instrument niet werkt. Als gevolg van de uitslag van het Oekraüne-referendum verwachtte de kiezer dat het EU-verdrag met Oekraïne verworpen zou worden, maar dat gebeurde niet. Ook in het verbeteren van de wet ziet de partij geen brood. Ook al was afschaffing vooral de wens van de andere drie partijen – volgens Kamerlid Jetten – schikt D66 zich naar het regeerakkoord.

Vorige week werd een Kamerdebat over de kwestie na een hoop rumoer en discussie gestaakt, omdat de oppositiepartijen extra juridisch advies wilden van de Raad van State. Die oordeelde echter opnieuw dat het kabinet op “juridisch effectieve” wijze in de intrekkingswet heeft opgenomen dat over die intrekkingswet zelf geen referendum meer kan worden gehouden: “Anders zouden altijd wetten uit het verleden belangrijker zijn dan wat de Tweede en Eerste Kamer nu vinden”. Over de maatschappelijke wenselijkheid van de maatregel wil de Raad niet oordelen.

De oppositiepartijen hebben verschillende voorstellen ingediend om de intrekkingswet toch referendabel te maken, ook daar zal donderdag over worden gestemd. Opvallend genoeg zal de SGP de tegenvoorstellen – evenals het intrekken – steunen.

Geef een reactie

Laatste reacties (214)