40

Kabinet Israël stemt in met omstreden wet

Nieuwe burgers moeten voortaan trouw zweren aan de 'joodse en democratische' staat

Het controversiële wetsontwerp is met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen goedgekeurd. De wet stelt dat iedere nieuwkomer in het land, waar Palestijnen ongeveer één vijfde van de bevolking uitmaken, de Joodse staat moet erkennen.

Israël dwingt nieuwkomers met de nieuwe wet tot aanpassen en erkenning van de staat Israël. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde hierover:

De staat Israël is de nationale staat van het joodse volk en is een democratische staat waarin al zijn burgers -joden en niet-joden- gelijke rechten genieten. Wie zich bij ons wil voegen, moet ons erkennen.

Het gevaar van de nieuwe wet is dat de achterstelling en discriminatie van de Israëlische Arabieren vergroot kan worden. Israëlische Arabieren zijn officieel burgers van Israël maar genieten wel een status van tweederangs burgers. De huidige generatie zal niet worden gedwongen de eed af te leggen, maar voor nieuwelingen zal dat, indien de wet wordt goedgekeurd door het parlement, wel gelden.

De goedkeuring van de wet komt op een moeilijk moment. De vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina verkeren in een impasse omdat Israël weigert een moratorium op bouwprojecten van illegale nederzettingen op de Westerlijke Jordaanoever te verlengen.

Trouw: Kabinet Israël akkoord met loyaliteitswet

Geef een reactie

Laatste reacties (40)