24

Kabinet legde adviezen pandemie-aanpak drie keer naast zich neer

Sinds de ebola-uitbraak in 2014 heeft de Nederlandse regering tot drie keer toe het dringende advies gekregen om voorbereidingen te treffen voor een pandemie. Er gebeurde niets met die adviezen, schrijft dagblad Trouw.

De laatste waarschuwing klonk in 2018 toen gezondheidsadviseur Ger Steenbergen in opdracht van het ministerie van volksgezondheid een advies schreef over de manier waarop Nederland zich het beste kan wapenen tegen volgende pandemieën. Hoewel in ons land grote kennis en ervaring aanwezig is over de signalering en bestrijding van epidemieën, concludeerde hij, wordt daar vanwege de totale versnippering nauwelijks gebruik van gemaakt. Steenbergen pleitte voor een nieuwe ‘global health strategy’ waarin nadrukkelijk wordt samengewerkt met andere landen. Die andere landen zitten inmiddels wel op dat spoor, Nederland niet.

In 2016 werden twee vergelijkbare adviezen uitgebracht aan de Nederlandse regering, afkomstig van Instituut Clingendael en de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB). Paul van den Berg van ontwikkelingsorganisatie Cordaid wijst erop dat andere landen meer hebben gedaan om de nationale kennis te bundelen en die internationaal in te zetten. “Kijk naar Duitsland.”

Geef een reactie

Laatste reacties (24)