17

Kabinet luistert naar kritiek, past Fraudewet aan

Hoogte van boetes wordt aangepast, ernst van overtreding wordt meer in ogenschouw genomen, belooft Asscher in Kamerbrief

De storm van kritiek op de omstreden Fraudewet heeft effect gehad: de hoogte van de boetes voor uitkeringsfraude wordt aangepast. Gemeenten en de uitkeringsinstanties UWV en SVB zullen voortaan bij overtredingen meer op de ernst van de overtreding en op de omstandigheden letten, dat belooft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Na een rechterlijke uitspraak en scherpe kritiek van de Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer heeft het kabinet besloten de Fraudewet aan te passen. Burgers moeten nu na administratieve vergissingen en kleine overtredingen torenhoge boetes betalen, terwijl de échte fraudeurs vrijuit gaan. Wat eventuele financiële gevolgen van de aanpassingen zullen zijn is nog niet duidelijk, maar of de geplande besparing van 140 miljoen euro – die bij de invoering van de Fraudewet werd voorzien – wordt gehaald is zeer de vraag.

In de toekomst wordt alleen nog een boete van 100 procent van het gefraudeerde bedrag opgelegd als er met opzet is gefraudeerd. Bij ‘grove schuld’ moet de fraudeur een boete van 75 procent betalen en in de overige gevallen is de boete de helft van het gefraudeerde bedrag. De minimumboete van 150 euro vervalt. UWV, SVB en gemeenten kunnen voortaan in meer situaties een waarschuwing geven in plaats van direct een boete op te leggen.

Cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (17)