152

Kabinet maakt haast met vast contract voor flexwerkers

Verbeteringen voor flexwerkers zoals afgesproken in sociaal akkoord worden een jaar eerder ingevoerd

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil de verbeteringen voor flexwerkers een jaar eerder invoeren dan de versoepeling van het ontslagrecht en de bezuinigingen op de WW. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat de minister voor advies naar de Raad van State heeft gestuurd. Het kabinet kiest voor het eerder invoeren van de maatregel ‘met het oog op de huidige economische situatie’.

Het kabinet sloot in april het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers. Hierin staat dat de positie van flexwerkers versterkt moet worden. Werknemers met tijdelijke contracten zouden bijvoorbeeld eerder aanspraak moeten kunnen maken op een vaste aanstelling. De maatregelen zoals besproken in het sociaal akkoord zouden pas in 2016 van kracht worden. Deze maatregel moet echter al vanaf 2015 gelden.

Tussen 2016 en 2019 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs verlaagd van 38 maanden naar 24 maanden. Ook kunnen werkgevers en werknemers in cao’s afspreken de ww-uitkering te verlagen. Verder wordt het ontslagrecht versoepeld.

Daar tegenover staat dat de positie van flexwerkers wordt versterkt door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat werknemers met opeenvolgende tijdelijke contracten eerder aanspraak kunnen maken op een vast contract; niet na drie, maar al na twee jaar.

NOS: Eerder vast contract voor flexwerker

Buitenhof terugkijken kan hier

Geef een reactie

Laatste reacties (152)