8

‘Kabinet moet nieuwe energiebronnen sneller helpen ontwikkelen’

Innovatieplatform: val kabinet slecht voor innovatiekracht Nederland

Het kabinet moet veel meer en veel sneller investeren in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. Dit zegt het Innovatieplatform. Het advies is gestoeld op een onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants in opdracht van het Innovatieplatform naar de economische mogelijkheden van duurzame energie voor Nederland

Door redactie Joop

”Nederland moet snel scherpere keuzes maken en versnelling aanbrengen in de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen”, zegt platformlid Feike Sijbesma, tevens topman van de Koninklijke DSM.

Het versneld ontwikkelen is volgens het Innovatieplatform nodig om in de toekomstige energiebehoefte van Nederland te voorzien, te zorgen dat de prijs van energie niet te hard stijgt, dat de milieudoelen worden bereikt, maar vooral ook dat nieuwe, duurzame energiebronnen ook economisch wat gaan opleveren.

Volgens het Innovatieplatform loopt Nederland op het gebied van duurzame energie nu al op andere, omringende landen achter. Nederland is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen als gas, olie en kolen. Het aandeel duurzame energie blijft steken op ongeveer 3.5% van het energieverbruik. Ook de bedrijvigheid in de sector blijft achter in internationaal perspectief (plaats 17).

Daarom vraagt het platform het kabinet nu om maatregelen die deze ontwikkeling moeten versnellen. De maatregelen zouden gericht moeten zijn op gebieden waar Nederland zich internationaal kan onderscheiden, zoals windenergie.

Over de val van het kabinet zegt Sijbesma: ‘Dit is slecht voor de innovatiekracht van Nederland. Het is belangrijk dat er nu keuzes worden gemaakt en niet later. Als de regering niets met het onderzoeksrapport doet, hoop ik dat het als input kan dienen voor een nieuw regeerakkoord.’ 

Het Innovatieplatform is in 2003 opgericht door premier Balkenende (tentijde van het kabinet Balkenende III), om vernieuwing in het bedrijfsleven te stimuleren en zo de concurrendepositie van Nederland te verbeteren. Aan het platform nemen mensen uit bedrijfsleven, wetenschap, onderwijs en overheid deel.

Lees hier meer

Foto: Flickr CC Martin Heinsius

Geef een reactie

Laatste reacties (8)