81

Kabinet negeert bonusmotie PVV

Ondanks meerderheid in de Kamer wil het kabinet de motie niet uitvoeren

Het kabinet heeft bij monde van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) aangekondigd de bonusmotie van de PVV niet te zullen uitvoeren. De motie, waarin staat dat de bonussen bij banken met 100 procent belast moeten worden, haalde eerder een meerderheid in de Kamer.

Frans Weekers verklaart tegenover RTLZ dat de motie disproportioneel, juridisch niet houdbaar en onwenselijk is. Om die reden zal het kabinet de motie niet uitvoeren.

Weekers zegt de motie wel ‘naar strekking en geest’ te zullen behandelen, maar hoe hij dat concreet wil maken blijft onduidelijk. Invoering van een 100% tarief in de inkomstenbelasting is in ieder geval niet aan de orde.

Weekers:

De motie is, naar de letter gelezen, disproportioneel, juridisch niet houdbaar en ook niet wenselijk. We willen geen belastingtarief van 100% invoeren voor iedereen die een variabele beloning krijgt. Het kan niet zo zijn dat iemand die een geweldige prestatie heeft geleverd en daarom een bonus krijgt van zijn baas, die bonus moet inleveren, omdat we een probleem hebben met een aantal topmensen van banken.

Eerder kondigde minister Jan Kees de Jager (Financiën) al aan dat de motie voor een in strijd zou zijn met de grondwet en Europese verdragen.

Trouw: Kabinet zal bonusmotie Kamer niet uitvoeren

Geef een reactie

Laatste reacties (81)