171

Kabinet ontgroent Nederland

Natuurschoon straks alleen nog op oude foto's ... Kabinet bezuinigt twee derde op natuur ... Planbureau voor de leefomgeving waarschuwt voor onherstelbare schade ... Kamermeerderheid stemt waarschijnlijk voor horror-akkoord natuurbeleid

De bezuinigingsplannen van dit kabinet op natuurbeleid zijn desastreus. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) luidt de noodklok. In hun notitie schrijft de organisatie dat de kwaliteit van de natuur fors zal afnemen en onherstelbare schade wordt aangericht als dit kabinet zijn plannen echt wil doorvoeren. Dat schrijft de Volkskrant die in het bezit is van die notitie.

Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) meent dat hij voldoet aan de Europese verplichtingen, maar het planbureau waarschuwt dat aan die eisen niet wordt voldaan. Wanneer Nederland niet aan die richtlijnen voldoet, volgen financiële sancties. Omdat Bleker de verantwoording voor het natuurbeleid doorschuift naar de provincies, zal hij die sancties verhalen op de provincies. Daarmee snijdt hij behoorlijk in de eigen vingers, zo blijkt nu uit onderzoek van PBL. Zijn beleid is desastreus voor de natuur en ook geldverspilling.

De provincies hebben met het Rijk al een akkoord bereikt over het beleid dat loopt tot 2021. Daarin is afgesproken dat het Rijk 100 miljoen euro per jaar bijdraagt aan het provinciefonds voor natuurbehoud. De provincies zelf leggen ook een bedrag in, volgens geruchten zo’n 60 miljoen per jaar.

Volgens de notie van het planbureau gaat het straks helemaal niet meer over natuurbehoud. De afgelopen jaren leidde het beleid van de overheid ertoe dat de natuur minder hard achteruit ging. Wanneer dit straks ophoudt, zal de achteruitgang alleen nog maar sneller gaan. Meer planten- en diersoorten zullen sneller uitsterven en de biodiversiteit zal verminderen omdat Bleker ook het netwerk van natuurgebieden, de ecologische hoofdstructuur (EHS), heeft teruggebracht naar een kleiner gebied. 

De provinciale staten moeten nog stemmen over het akkoord dat de provinciebesturen met het Rijk zijn overeen gekomen. Daarna stemt de Tweede Kamer over het akkoord waar naar verwachting een meerderheid van de stemmen behaald wordt. 

Volkskrant: Kabinet tast natuur aan

cc-foto: Martha de Jong-Lantink
Snuif nog iets ‘groens’ op voor het te laat is: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (171)