47

Kabinet overdrijft toename aantal zorgleerlingen

Bezuinigingsplan van 300 miljoen voor passend onderwijs op totaal verkeerde cijfers gebaseerd ... Aantal leerlingen dat speciale aandacht nodig heeft nam niet met 65 maar slechts 15 procent toe ... Onderwijsinspectie telde leerlingen dubbel ... Onderwijsminister Van Bijsterveld houdt vol dat stijging problematisch is

Het kabinet heeft de groei van het aantal zorgleerlingen schromelijk overdreven, zo meldt de Volkskrant dinsdag. Hun aantal zou sinds 2003 met 65 procent zijn gestegen. In werkelijkheid is het aantal leerlingen dat lichte of zware zorg nodig heeft met slechts 15 procent toegenomen. Dit schrijft minister Van Bijsterveldt van Onderwijs aan de Tweede Kamer. Zij spreekt van ‘een onvolkomenheid’. De groei van het aantal zorgleerlingen is door de regeringspartijen CDA en VVD gebruikt om hun geplande bezuiniging van 300 miljoen euro te rechtvaardigen.

“Het huidige systeem barst uit zijn voegen”, schreef ook Van Bijsterveldt eerder aan de Kamer. Vervolgens noemde zij de stijging van 65 procent. Die speelde ook een prominente rol in lijsttrekkersdebatten rond de statenverkiezingen in maart, aldus de Volkskrant.

De minister geeft nu toe dat de stijging van 65 procent zwaar overdreven is. Alleen het aantal leerlingen met een indicatie voor ‘zware zorg’ is zo sterk gestegen. Het totaal aantal leerlingen met indicatie voor lichte of zware zorg steeg met slechts 15 procent.
De minister baseerde zich op cijfers van de Inspectie voor het Onderwijs. Die heeft veel leerlingen dubbel  geteld. De Inspectie legt niet uit hoeveel leerlingen dubbel zijn geteld. Onduidelijk is dus waarop de minister haar nieuwe getal van 15 procent groei baseert. Van Bijsterveldt houdt ondanks deze nieuwe werkelijkheid vol dat er een groot probleem is met de snelle stijging van het aantal zorgleerlingen. 

Lees meer bij de Volkskrant: Kabinet de fout in met groei aantal zorgleerlingen

Geef een reactie

Laatste reacties (47)