37

Kabinet overweegt alsnog CO2-heffing voor vervuilende bedrijven

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat waarschijnlijk toch een CO2-heffing invoeren voor bedrijven die veel CO2 uitstoten. Dat meldt de NOS.

Het kabinet zou daarmee reageren op de doorrekeningen van het voorlopig klimaatakkoord door de planbureaus die morgen gepresenteerd zullen worden. Uit de doorrekeningen zou blijken dat de industrie onvoeldoende bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelstelling van 49 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990. Het kabinet wil daarnaast het draagvlak vergroten voor klimaatbeleid dat nu vaak als oneerlijk wordt ervaren, omdat er meer offers gevraagd worden van de burger dan van het bedrijfsleven dat verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van de uitstoot. Oppositiepartijen als GroenLinks en PvdA dringen al langer aan op een CO2-heffing.

De coalitie overweegt verschillende varianten voor een CO2-heffing en zal daar morgen over praten in een extra coalitieoverleg. Ook komt mogelijk een verlaging van de subsidieregeling voor elektrische auto’s ter sprake.

Cc-foto: Judy van der Velden

Geef een reactie

Laatste reacties (37)