401

Kabinet pakt Hilversum

[Update] TROS gaat fusie met AVRO heroverwegen ... VARA, BNN staken fusiegesprekken … Kabinet: Geen Joop-verbod... Minister Van Bijsterveld schrijft brief aan Kamer: Acht omroepen over ... Deze moeten o.a. eigen programma's langer laten lopen, meer buitenlandse programma's aankopen en minder websites maken

Het CDA en de VVD zijn het eens geworden over de bezuinigingen op en hervorming van het omroepbestel. Minister Van Bijsterveld (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) komt vanmiddag na het kabinetsberaad met een brief aan de Tweede Kamer. Hierin zal volgens bronnen in Den Haag en Hilversum staan dat er acht omroepen overblijven: drie gefuseerde omroepen, drie kleine omroepen en de taakomroepen NOS en NTR. Nederland drie blijft behouden.

Uitwerking Regeerakkoord Onderdeel Media

Update 19:25

De TROS gaat de aangekondigde fusie met de AVRO heroverwegen nu de plannen van het kabinet bekend zijn gemaakt. Dat heeft de omroep zojuist bekend gemaakt. Binnenkort zal de omroep daarover zijn leden raadplegen

Update 17:45

Ook de VARA is gebelgd door de plannen en staakt de fusiebesprekingen:

Alle omroepen hebben in mei gezamenlijk een plan bij de minister ingediend om te komen tot vereenvoudiging van het omroepbestel. Daarbij was afgesproken dat omroepen die willen fuseren een substantieel hoger budget zouden krijgen dan omroepen die zelfstandig willen blijven. Nu blijkt dat de brief van de minister geen rekening houdt met deze afspraken. 

VARA-voorzitter Hans Andersson: ‘De minister zou het gezamenlijke voorstel van de omroepen (het ‘3-3-2 model’) overnemen, maar in feite wordt uitvoering gegeven aan het VVD-plan, waarbij alleen de zes grootste omroepen overblijven. Voor ons als enige echt progressieve omroep is dit onbegrijpelijk, oneerlijk en onacceptabel. Wij willen de VARA-programma’s blijven maken die door het publiek zo worden gewaardeerd, zoals ‘De Wereld Draait Door’, ‘Pauw & Witteman’, ‘ZEMBLA’, ‘Spijkers met Koppen’ en ‘Vroege Vogels’. Onder de nu bekend geworden condities gaat dat niet en daarom zal de VARA vooralsnog zelfstandig doorgaan. BNN beoordeelt de situatie hetzelfde.’

Update 17:30

BNN is woedend over de plannen omdat fusieomroepen geen extra budget krijgen en staakt de fusiegesprekken met de VARA. 

BNN is nog steeds voorstander van een vereenvoudiging van het publieke bestel. Zoals de spelregels van de brief van de Minister nu gelezen worden, lijkt de jongerenprogrammering van BNN in een zelfstandige positie beter geborgd dan binnen een gefuseerde omroep. Dat gaan we nu bespreken met onze achterban. We stoppen dan ook even met de fusiegesprekken met de VARA.

Update 14.30

Inmiddels is de brief van de minister aan de Tweede Kamer openbaar gemaakt.

De minister schrijft onder andere dat bij internetactiviteiten “terughoudendheid moet worden betracht”.

Deze moeten in het verlengde liggen van de programmatische activiteiten op het hoofdkanaal. Web only media-aanbod mag alleen via verenigingsbudget gefinancierd worden. Hier wordt scherp op toegezien”

Joop wordt volledig gefinancierd met verenigingsgeld en mag dus van het kabinet blijven voortbestaan.

NRC Handelsblad somde eerder al de belangrijkste veranderingen, zoals die toen bekend waren, op: 

– De omroepen kunnen geld besparen door slimmer te werken, door “het primaire proces” van radio- en tv-maken beter in te richten. Redacties moeten meer samenwerken

– Omroepen moeten meer (buitenlandse) programma’s aankopen

– De omroepen moeten meer en langere afleveringen maken van eigen producties.

– De publieke omroep  moet fors snijden in het aantal websites.

 – Het kabinet geeft de programmagegevens vrij. Commerciële media, onder wie uitgeverij De Telegraaf en kabelmaatschappijen UPC en Ziggo, zouden met de gegevens (papieren of elektronische) gidsen kunnen maken. Die vormen nu een belangrijke bron van inkomsten voor de omroepverenigingen.

– De Wereldomroep moet zich beperken tot het uitzenden van „het vrije woord” in onvrije landen. De zender moet dat doen met aanzienlijk minder budget. De omroep wordt ondergebracht bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarmee wil het kabinet het Britse model volgen, dat de Britten overigens zelf gaan verlaten: BBC World en BBC worden juist weer samengevoegd.

– Net als in Groot-Brittannië en België krijgen de regionale omroepen ook een plek op de landelijke zenders.

PowNews-hoofdredacteur Dominique Weesie heeft in het NCRV-programma Lunch! gezegd dat PowNed niet gaat fuseren. Hij ziet de omroep dan nog liever opgeheven worden en noemt het een een optie dat PowNed verdwijnt uit het bestel en naar de commerciëlen gaat.

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (401)