8

Kabinet passeert sociale partners met pensioenplan

Bijspaarregeling pensioenen niet langer gesteund ... FNV en VNO-NCW zijn het niet eens met beslissing 

Het kabinet steunt niet langer het idee van de sociale partners om de bezuinigingen op de pensioenen te verzachten. VNO-NCW en FNV zijn not amused.

VVD en PvdA hadden bij de formatie besloten om de aftrekbaarheid van de pensioenpremies te beperken. Dat had als gevolg dat de pensioenen minder snel zullen worden opgebouwd. Om dat te compenseren had het kabinet beloofd 250 miljoen uit te rekken voor een soort aanvullingsregeling zodat de pensioenen toch nog fatsoenlijk opgebouwd konden worden. Met die bijspaarregeing zou iedereen, dus ook mensen met een hoog inkomen, netto bij kunnen sparen in box 3, zonder dat daar rendementsheffing op wordt geheven.

Maar op die regeling kwam kritiek van onder naderende financiële toezichthouders DNB en AFM. Zij vreesden dat een groot deel van de premie-inleg op zou gaan aan uitvoeringskosten van het plan. Vrijdag werd het afgekeurd door de Raad van State.

Omdat het plan van de sociale partners los van het regeerakkoord als wetsvoorstel is ingediend, kan het kabinet de rest van de bezuinigingsplannen uit het regeerakkoord voor de pensioenen wél gewoon uitvoeren. NRC Handelsblad schrijft zelfs dat de plannen van het kabinet en de sociale partners bewust om die reden nooit zijn samengevoegd.

VNO-NCW en FNV zijn het niet eens met het besluit. Zij vinden het een slecht idee omdat de twee voorstellen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. FNV zegt: “Wij komen hier ongetwijfeld nog op terug.”

CC foto: Dennis Skley

Geef een reactie

Laatste reacties (8)