61

Kabinet pauzeert overleg met oppositie

Zijlstra: D66 eist teveel ... Coalitie mikt op steun Eerste Kamer

Het kabinet heeft het overleg met de oppositie over nieuwe bezuinigingsmaatregelen stilgelegd. Pas na Prinsjesdag kan er weer gepraat worden over de plannen voor volgend jaar. Minister van Financiën heeft dat vrijdag laten weten, vertelde D66-leider Alexander Pechtold aan de NOS.


De NOS meldt:

Pechtold vermoedt dat het kabinet de onderhandelingen nu stopzet omdat de standpunten te ver uit elkaar liggen. Zo wil D66 niet meewerken aan de hervorming van de studiefinanciering, zolang het kabinet dit geld niet wil inzetten voor verbetering van het onderwijs.

Gespannen kijkend voor uitslagHet kabinet heeft het overleg met de oppositie vooral nodig om de voorstellen door de Eerste Kamer te loodsen waar de coalitie geen meerderheid heeft. Volgens verschillende berichten lijkt het kabinet er op te gokken dat de Eerste Kamer voorstellen niet bij voorbaat zal blokkeren. De Volkskrant zegt over het afbreken van het overleg:

Het kabinet lijkt daarmee afstand genomen te hebben van de coöperatieve houding ten opzichte van de Kamer. Omdat de coalitie wel een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer heeft, zochten de bewindslieden in de wandelgangen meermaals Kamerbrede steun voor de bezuinigingen bij de oppositiepartijen. Het idee was om met zo breed mogelijke steun in de polder – met de sociale partners en de belangenverenigingen – én de volksvertegenwoordiging genoeg draagvlak in de samenleving voor de plannen te krijgen. 

De brede steun voor de zogeheten polderakkoorden zouden de Eerste Kamer moeten overhalen de plannen te steunen.

Updater 13:30

Halbe Zijlstra, fractieleider van de VVD, reageert op het afzeggen van het overleg.

Volgens Zijlstra gaan de eisen van D66 te ver. Zo willen ze 1,6 miljard extra uitgeven, ondermeer aan onderwijs. Zijlstra vindt dat moeilijk te rijmen met de bezuinigingsdoelstelling van 6 milard euro. Het kabinet heeft de steun van oppositiepartijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Zijlstra wijst erop dat het primaat bij de Tweede Kamer ligt. “We moeten eens ophouden met het bedrijven van politiek in de Tweede Kamer op basis van meerderheden in de Eerste Kamer”, zei hij.

cc-foto: Elvin

Geef een reactie

Laatste reacties (61)