69

Kabinet redt liever gezicht dan klimaat

Ondanks de vele - wereldwijde - verzoeken om het niet te doen, heeft het kabinet toch besloten tegen het klimaatvonnis in beroep te gaan.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) heeft dinsdagochtend bekend gemaakt toch in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter om de uitstoot van CO2 te verminderen in Nederland.


Dat schrijft Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Rechtbank Den Haag heeft in zijn uitspraak van 24 juni bepaald dat de Staat de emissies van broeikasgassen in Nederland in 2020 moet beperken tot een niveau van 25% onder de uitstoot in 1990. De Staat zal tegen deze uitspraak hoger beroep aantekenen om daarmee zekerheid en eenheid in de rechtsvorming te verkrijgen over de uitspraak van de rechtbank.

De Urgenda directeur, Marjan Minnesma, laat weten het hoger beroep in ‘vol vertrouwen tegemoet te gaan’. In een verklaring zegt zij dat het niet op kan wegen tegen de ‘grote gevaren van klimaatverandering’. 

De uitspraak van de rechter in de klimaatzaak van Stichting Urgenda om de uitstoot van CO2 te verminderen kreeg wereldwijd aandacht. Nog nooit was op deze manier een overheid zo op de vingers getikt door de rechterlijke macht wegens nalatig beleid om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Van over de hele wereld stroomden de steunbetuigingen binnen en riepen mensen op om vooral niet in beroep te gaan tegen het vonnis en het klimaatbeleid aan te passen.

#ganietinberoep

De kans dat er hoger beroep aan zou komen was groot. Ondanks de massale campagne het niet te doen. Het vonnis werd wereldnieuws en op Twitter werd met de hashtag #ganietinberoep onafgebroken gevraagd vooral naar het vonnis te luisteren. Maar dat is nu tevergeefs gebleken.

Vooral de VVD heeft bezwaren tegen het vonnis. De partij vindt dat de rechter zich niet teveel met politieke besluitvorming moet bemoeien. En hoewel de PvdA zich wel kan vinden in de uitspraak van de rechter, vraagt zelfs deze partij zich af of de rechter niet te veel op de stoel van de wetgever is gaan zitten. De PvdA is klaarblijkelijk eindelijk ook gezwicht door in hoger beroep te gaan.

Het kabinet wil ondanks het hoger beroep wel extra maatregelen treffen die de CO2-uitstoot zullen terugdringen, maar welke dat zijn, wordt later dinsdag bekend gemaakt.

Urgenda startte de klimaatzaak in de hoop het kabinet een beter klimaatbeleid te laten voeren. En de rechter gaf de stichting daarin in juni gelijk. Het oordeel was dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met minimaal 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. Als het huidige beleid ongewijzigd zou blijven, zouden de doelstellingen niet worden gehaald.

Zorgplicht
Ter onderbouwing van het vonnis verwees de rechter naar de zorgplicht van de overheid voor de bescherming en verbetering van het milieu. De kosten om betere maatregelen door te voeren zouden niet onacceptabel hoog zijn. En bovendien vond de rechter dat Nederland voorop moet lopen bij de strijd tegen klimaatverandering. Iets wat nu allerminst het geval is.

Op 18 augustus stelden 28 wetenschappers nog in een brief aan Mark Rutte dat met een ‘bescheiden aanscherping’ van het huidige beleid de uitstoot van broeikasgassen voor 2020 met een kwart kan worden teruggedrongen. Ook deze wetenschappers riepen op om niet in hoger beroep te gaan.

Lees ook: ‘Klimaatzaak hoger beroep of niet’

Geef een reactie

Laatste reacties (69)