Laatste update 15:59
231

Kabinet Rutte III treedt af

Het kabinet Rutte III treedt af als gevolg van de toeslagenaffaire waarbij duizenden onschuldige Nederlanders in zeer grote problemen terecht zijn gekomen als gevolg van het regeringsbeleid en het optreden van de Belastingdienst. Een parlementair onderzoek resulteerde in het rapport Ongekend Onrecht waarin de ongehoorde misstanden als gevolg van een nietsontziend beleid worden vastgesteld.

Premier Rutte biedt het ontslag aan de koning aan. Daarna is het kabinet demissionair. Normaal gesproken mag een kabinet dan geen ingrijpende beslissingen meer nemen maar premier Rutte heeft bij de persconferentie van dinsdag al gemeld dat er voor coronabeleid een uitzondering zal gelden.

De NOS meldt:

De vier coalitiepartijen hebben in de ministerraad een deal gemaakt dat het kabinet over de coronamaatregelen missionair blijven opereren. “Alles blijft op dat gebied hetzelfde. Dus voor de coronaplannen blijft er een meerderheid in de Tweede Kamer.”

Donderdag maakte PvdA-leider Lodewijk Asscher bekend zich terug te trekken vanwege zijn rol bij het toeslagenbeleid. Daarmee werd het voor het kabinet onontkoombaar een soortgelijke stap te nemen.

Eric Wiebes (VVD), de minister van Economische Zaken, die in het vorig kabinet als staatssecretaris verantwoordelijk was voor het toeslagenbeleid treedt helemaal terug en zal niet demissionair doorgaan.

Live persconferentie:

Tijdens de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat de informatievoorziening van de overheid op de schop gaat. Rutte verzekert dat de noodhulp aan de slachtoffers van de affaire doorgezet zal worden tijdens de demissionaire status. “Daar gaan wij onverminderd mee door.” Getroffen ouders hadden hun zorgen daarover geuit.

Rutte antwoordde in antwoord op vragen van journalisten dat hij niet heeft overwogen zelf ook terug te treden. Hij was als premier verantwoordelijk voor het afschuwelijke beleid. Rutte zegt dat het oordeel is aan de kiezer. “Ik heb geen directe verantwoordelijkheid voor dit dossier.”

Op NPO Radio 1 reageerde een slachtoffer op de val:

“Ik zit te huilen achter het stuur”, zegt Kristie Rongen, een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ze is heel blij met de val van het kabinet. “Dit is zó terecht, het had niet anders gemoeten dan dit.” “Ik heb 12 jaar in de ellende gezeten, het ergste voor mij was dat mijn dochtertje daar heel erg aan onderdoor ging. Zij wilde niet meer leven.”

Hier de ontslagbrief van premier Rutte:

Het verslag “Ongekend onrecht” van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag dat op 17 december 2020 is verschenen, bevat een ontluisterend beeld van de ernstige tekortkomingen en fouten bij de wetgever, de ministeries, de rechtspraak en het kabinet die, bij elkaar genomen, gedurende meerdere jaren hebben geleid tot vele slachtoffers in gezinnen die in aanmerking kwamen voor kinderopvangtoeslag. Na de verschijning van dit verslag heeft het kabinet zich meermalen beraden op een reactie die recht doet aan de slachtoffers en het voorkomen van herhaling. De analyse in het verslag van de ernst, reikwijdte en veelomvattende oorzaken van de ontstane situatie en de hieraan te verbinden consequenties, zijn bij dit beraad zodanig zwaarwegend van aard geweest dat het kabinet, na zorgvuldige afweging en met inachtneming van alle hierbij betrokken belangen, uiteindelijk tot de gezamenlijke slotsom is gekomen dat het nu de meest vergaande politieke conclusie moet trekken. Op grond van het voorgaande en daartoe gemachtigd door de ministerraad bied ik Uwe Majesteit hierbij het ontslag aan van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen waarbij minister van Economische Zaken en Klimaat ir. E.D. Wiebes heeft verzocht hem met ingang van heden ontslag te verlenen.

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen is het opstappen van het kabinet de enige juiste beslissing. “Dit is de eerste stap in het herstellen van het vertrouwen in de overheid. Nu moeten we gaan bouwen aan een eerlijke overheid die snel de slachtoffers steunt en de Belastingdienst op orde brengt. Mensen mogen nooit meer vermalen worden door hun eigen overheid. Dit nooit meer.” Nu moeten eindelijk eerst de ouders geholpen worden, aldus Marijnissen. Maar er zijn nog veel meer vragen te beantwoorden. “De SP zal blijven hameren op een parlementaire enquête. Het opstappen van het kabinet betekent niet dat wij geen antwoord meer willen op al onze vragen. Dit is niet het sluitstuk, maar wat ons betreft pas het begin.”

Geef een reactie

Laatste reacties (231)