49

‘Kabinet schendt internationale verdragen’

Volgens D66 stroken de plannen van het kabinet om alle mensen, die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, te straffen, niet met het internationaal recht

D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw wil van minister Leers (Immigratie en Asiel) weten hoe hij illegaal verblijf strafbaar gaat stellen. Volgens Schouw zijn de plannen van kabinet niet alleen buitenproportioneel maar ook onuitvoerbaar. Bovendien vergeet het kabinet dat internationale verdragen de positie van vreemdelingen beschermen.

Het kabinet wil illegaal verblijf in Nederland strafbaar maken. Als het aan het kabinet ligt krijgen alle mensen die zich zonder verblijfsvergunning in Nederland bevinden een geldboete of een gevangenisstraf. Ook kinderen vallen onder de regeling.

Schouw zet een aantal kanttekeningen bij het beleid:

Wie gaat illegaal verblijvende personen opsporen en vervolgen? En hoe? Als extra taken bij de politie en de rechtbank terecht komen, zal de minister ook hun capaciteit moeten versterken, want de werkdruk is al hoog genoeg […] Vreemdelingen hebben in de meeste gevallen geen geld om een boete te betalen. Het voorstel van het kabinet leidt tot het opsluiten van deze mensen in de gevangenis. Maar detentie kost geld. Ik zie hiervoor niets terug in de begroting [..] Het strafbaar stellen van illegaal verblijf botst met internationale afspraken. Het Nederlandse beleid mag nooit in strijd zijn met de mensenrechten.”

D66: Strafbaarheid vreemdelingen is buitenproportioneel en onuitvoerbaar
cc-foto: Metro Centric

Geef een reactie

Laatste reacties (49)