249

Kabinet snoeit 15 miljard extra

Niet 7, niet 10, maar 15 miljard extra bezuinigen ... Van aanpakken hypotheekrenteaftrek tot inkorten ww-duur ... De Jager: Overal kan in gesneden worden

Het kabinet heeft besloten dat er extra bezuinigd moet worden, bovenop de 18 miljard euro die reeds in het regeer- en gedoogakkoord staat. Eerder wilde minister Jan Kees de Jager niet loslaten over welk bedrag het gaat. NRC speculeerde dat het 7 miljard euro betrof, anderen spraken over tien miljard. Nu blijkt, uit de inventarisatie van het kabinet, dat er vijftien miljard euro extra bezuinigd gaat worden.

De bezuinigingsopties die ambtenaren hebben geïnventariseerd betreffen onder meer het beperken van de hypotheekrenteaftrek, het verhogen van de pensioenleeftijd in 2025 naar 68 jaar, het ontkoppelen van uitkeringen van de lonen, ingrijpen in de huurtoeslagen, het inkorten van de ww-duur van 38 maanden naar een jaar, het versoepelen van het ontslagrecht en een spitsheffing.

Minister van Financiën De Jager heeft aangekondigd de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) af te wachten. Zodra die er zijn gaan VVD, CDA en PVV om de tafel zitten om tot een nieuw akkoord te komen.

Lees meer hierover bij NRC: ‘Kabinet inventariseert niet 7 maar 15 miljard aan extra bezuinigingen’

Geef een reactie

Laatste reacties (249)