8

‘Kabinet, stop bezuinigingen op zorg’

Kabinet moet zich haasten om wetten door de Senaat te loodsen ... Prominenten vragen om uitstel zorgwetten

Dinsdag roept een groep prominenten in de Volkskrant middels een advertentie het kabinet op om af te zien van grote bezuinigingen in de zorg. De prominenten willen dat de twee grote zorgwetten in ieder geval met een jaar worden uitgesteld. De oproep is onder meer ondertekend door Sonja Barend, Frits Barend, Wijnand Duyvendak, Jan Marijnissen, Freek de Jonge en Jan Pronk.

De prominenten schrijven:

“Het kabinet van PvdA en VVD wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom is er voor veel ouderen die zorg nodig hebben geen plek meer in een verzorgingshuis: 800 verzorgingshuizen worden met sluiting bedreigd. Maar tegelijkertijd wordt er door het kabinet óók flink bezuinigd op de thuiszorg, huishoudelijke verzorging en de dagbesteding en begeleiding. Dit kan niet. Je kunt niet de verzorgingshuizen sluiten, terwijl ook in de thuiszorg wordt gesneden.

De advertentie is een initiatief van Abvakabo FNV.

Dinsdag begint het debat over de wet die regelt dat zorgbehoevende ouderen bij gemeenten moeten aankloppen voor hulp. Volgens de vakbonden is hier veel paniek over. Zij vinden dan ook dat het tijd is voor ‘bezinning’. Maar niet alleen de vakbonden zijn ongerust. Eerste Kamer-voorzitter Ankie Broekers-Knol schrijft in een brief aan premier Rutte het niet meer te pikken dat haar senaat zo vlak voor de zomer, en aan het eind van het jaar, steeds in grote spoed allerlei voorstellen en begrotingen moet behandelen.

Het kabinet denkt zichzelf, door het in de Tweede Kamer op een akkoord te gooien met D66, SGP en de ChristenUnie, van een meerderheid in de Eerste Kamer te hebben verzekerd. Maar wil het kabinet dat de plannen daadwerkelijk verzilverd worden, dan moet het zorgen dat de plannen snel in de Senaat komen te liggen. Voor de zomer zal de Eerste Kamer alleen nog voorstellen behandelen die deze week door de Tweede Kamer worden aangekaart, waarschuwt Broekers Knol.

Aangezien er volgend jaar maart verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn, moet het kabinet haast maken. Straks krijgt de Eerste Kamer een nieuwe samenstelling en moet het kabinet nog maar bezien om het met de huidige vijfpartijen-coalitie in de Senaat haar meerderheid behoudt.
Trouw: Het kabinet moet op de klok letten
De Volkskrant: Prominenten in advertentie: stop bezuinigingen op zorg

Geef een reactie

Laatste reacties (8)