308

Kabinet te hard voor natuur

Update: 40.000 deelnemers aan protestactie ... Protesten 'Hart voor Natuur' door heel Nederland … 'Veertig procent bezuinigen betekent einde van dier- en plantensoorten'

Natuurbeschermers spreken van ‘barbaarse’ bezuinigingen. Het kabinet wil veertig procent korten op de uitgaven voor natuuronderhoud. Op 150 plekken in Nederland wordt vandaag tegen de kaalslag geprotesteerd.

De bezuinigingen brengen schade toe, stellen natuurbeschermers: “Veel soorten zullen harde klappen krijgen. Met name de kwetsbare dier- en plantensoorten zullen hiervan te lijden hebben. Niet alleen de natuur zal de bezuinigingen merken, maar ook de mensen. Doordat er veel minder geld aan beheer en toezicht kan worden besteed zullen veel terreinen niet meer toegankelijk zijn.” 

De 26 organisaties die de actie Hart voor Natuur vandaag organiseren slaan ook een noodkreet:

Het lijkt er op dat de gevolgen van de bezuinigingen voor natuur, mens en economie nog nauwelijks tot de bevolking zijn doorgedrongen. Van grootschalig protest blijkt nog maar weinig. We zullen de leden van de Tweede Kamer duidelijk maken dat dit zo echt niet kan. Laat de regering met een visie komen op natuur in Nederland en niet alleen maar, zonder argumenten, snoeien, hakken en kappen. Hoe meer mensen deze boodschap naar buiten brengen, hoe groter de impact is. Wat nu in een paar jaar wordt weggegooid, doet er vele jaren over om weer te herstellen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Niet voor de natuur, niet voor ons en niet voor onze kinderen!

De Volkskrant: Protest natuurliefhebbers tegen bezuinigingen

Overzicht van plaatsen waar geprotesteerd wordt

Update 18:35 Hart voor Natuur trekt 40.000 bezoekers

cc-foto Jan Dirk Bol

foto: Bas Stoffelsen / SP. Cohen en Roemer delen erwtensoep uit aan deelnemers Hart voor Natuur

Geef een reactie

Laatste reacties (308)