49

Kabinet versoepelt zwaardere Bijstandswet

PvdA en VVD sluiten akkoord met oppositiepartijen: Wajongers niet automatisch in de bijstand ... Verplichte tegenprestatie bijstandontvangers blijft 

Het kabinet heeft besloten de veel besproken Bijstandswet aan te passen. Maandag hebben de fracties van VVD en PvdA samen met D66, ChristenUnie en SGP een definitief nieuw akkoord gesloten, dat meer in de richting van de PvdA ligt. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laten weten. Klijnsma geeft toe dat na onderhandelingen met de ‘constructieve oppositiepartijen’, haar nieuwe plannen meer in lijn zijn gaan liggen met de wensen van haar partij.

Jonggehandicapten met een Wajonguitkering moeten nog steeds allemaal herkeurd worden. Volgens de initiële plannen zouden zij die niet direct werk kunnen vinden, automatisch meteen door moeten stromen naar de bijstand. Dat plan is nu van de baan. Wajongers hoeven daardoor nu niet hun spaargeld of eigen huis ‘op te eten’. De uitkering wordt gewoon behouden, maar wel met 5 procent gekort.

Volgens het nieuwe akkoord moeten werkgevers sneller extra banen voor mensen met een arbeidshandicap leveren dan eerder was gepland. Wel worden alle maatregelen met een half jaar uitgesteld, waardoor gemeenten wat langer de tijd hebben om de wijzigingen voor te bereiden. Per 1 januari 2015 treden de maatregelingen in werking, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Participatiewet.

Bijstandsontvangers moeten in de toekomst nog steeds een verplichte tegenprestatie leveren, maar gemeenten mogen voortaan zelf bepalen hoe ze dat vorm gaan geven. Wie een uitkering ontvangt, moet zich netjes kleden bij een sollicitatie en moet Nederlands spreken. De bewijslast hiervoor – dat bijstandsgerechtigde daadwerkelijk zijn best doet om een baan te vinden – lag eerst bij de bijstandsontvanger. Dat is nu omgedraaid; wanneer de gemeente vermoed dat iemand niet zijn best doet, is het aan de gemeente om dat te bewijzen.

Uitkeringsgerechtigden die elders dan de eigen woonplaats een baan krijgen aangeboden, moeten deze accepteren en eventueel verhuizen. De VVD is vooral met dit plan in haar nopjes. Hoewel de plannen meer in de richting van de PvdA zijn geschoven, benadrukt coalitiegenoot VVD dat ze strenger zijn dan het huidige beleid.

Met het nieuwe akkoord worden moeders die in de bijstand zitten gevrijwaard van de sollicitatieplicht. In de eerste plannen stond dat wie een uitkering aanvraagt, vier weken moet wachten voordat zij geld krijgen. Ook dat plan is geschrapt.

GroenLinks-leider Bram van Ojik vindt de steun van D66, SGP en ChristenUnie voor de plannen van het kabinet maar niets. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en is daardoor afhankelijk van de oppositiepartijen. Van Ojik:

Het wordt opnieuw duidelijk dat we te maken hebben met een vijfpartijenkabinet, waarvan er slechts twee ministers leveren. Het valt me tegen dat D66 en de ChristenUnie zich laten lenen voor de bezuinigingsoperatie van het kabinet op bijstand en Wajong. Voorheen trokken we nog samen op om de positie van de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt te verdedigen.

De Volkskrant: Bijstandswet aangepast in richting van de PvdA
NRC: Akkoord met oppositie over bijstandswet

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (49)