Laatste update 12:44
191

Kabinet voldoet niet aan Urgenda-vonnis en haalt klimaatdoelen 2030 niet

Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt dat Nederland in 2020 waarschijnlijk niet zal voordoen aan het Urgenda-vonnis. Volgens de rechter zou de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen volgend jaar een kwart lager moeten liggen dan in 1990.

Volgens het PBL is die reductie in theorie nog mogelijk. Het bureau gaat uit van een afname tussen de 19 en 26 procent. Greenpeace en Milieudefensie reageren teleurgesteld op de cijfers. “Het kabinet zakt door het ijs”, schrijven zij in een gezamenlijke reactie.

2019 was een jaar waarin zich wereldwijd grote klimaatrampen voltrokken en mensen getroffen werden die daar niet verantwoordelijk voor zijn. (…) Het kabinet waagt de gok om het Urgenda-vonnis niet te halen en zet zo onze toekomst op het spel. Om zeker te weten dat aan het vonnis wordt voldaan is veel meer nodig: meer boeren met minder vee, het verlagen van de maximumsnelheid en de miljarden aan biomassa-subsidies schrappen en gebruiken om kolencentrales te sluiten.

Ook de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent terug te brengen, wordt volgens het PBL niet gehaald. De rekenmeesters gaan uit van een reductie van tussen de 43 en 48 procent. Volgens het PBL hangt veel af van de CO2-heffing voor de industrie, zo schrijft NRC Handelsblad.

Het kabinetsplan voor de heffing vermindert de uitstoot fors, maar het definitieve wetsvoorstel komt pas komende zomer. „De aanpak van de industrie maakt of breekt het totaal. Daar moet het kabinet echt stevig in zijn”, aldus sectorhoofd klimaat en energie Pieter Boot van het PBL.

Cc-foto: Emilian Robert Vicol

Geef een reactie

Laatste reacties (191)