111

Kabinet was veel te klein

Dogma Rutte voor kleinere overheid breekt ministers op ... Light visie premier niet uitvoerbaar ... Ploeg die land moest leiden klaagt over werkdruk ... 'Nergens tijd voor' ... Overleg in Brussel werd verwaarloosd

Het dogmatisch streven van Rutte om de overheid zo klein mogelijk te maken heeft het kabinet ernstig parten gespeeld. De premier reduceerde het aantal kabinetsposten met dertig procent. ‘Wij vegen de trap van boven schoon,’ verklaarde Rutte. Ministers van het CDA klagen dat ze daardoor zoveel taken op hun bord kregen dat het werken er door belemmerd werd.

Kabinet-Rutte bijeen in de Trêveszaal
Rutte trad aan met de kleinste ministersploeg sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat aantal moest uitstralen dat hij serieus werk maakte van zijn streven de overheid fors in te krimpen. Naar nu blijkt is dat ten koste gegaan van het landsbelang. Ministers hadden domweg geen tijd meer voor het uitvoeren van belangrijke taken. Dat constateren ministers van CDA-huize in een uitgebreide reportage in de Volkskrant.

In de ministerraad rond Pinksteren trok staatssecretaris Ben Knapen van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking aan de bel. Hij sloeg alarm: Nederland mist teveel overleggen in Brussel, terwijl juist daar het zwaartepunt van de besluitvorming steeds meer komt te liggen. Dat signaal was eerder ook al gekomen van eurocommissaris Neelie Kroes. Die had aan ING-topman Jan Hommen laten weten dat Nederland veel beter vertegenwoordigd zou moeten zijn aan de Europese vergadertafels. ‘We zijn er te weinig’, aldus een bewindspersoon daarover. 

Rutte stelde daarop dat de ministers vaker naar Brussels moesten maar dat bleek ondoenlijk omdat vergaderingen over verschillende onderwerpen vaak gelijktijdig plaatsvonden. Andere landen werken immers niet met light kabinetten.

De ministers krijgen bijval van buiten het kabinet:

Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Alexander Rinnooy Kan hoort van diplomaten dat een staatssecretaris voor Buitenlandse Handel node wordt gemist. ‘Het is bijna niet te doen wat Bleker en Knapen in hun functies geacht worden te doen.’ 

De Volkskrant – Ministers: Het kabinet is te klein geworden

Geef een reactie

Laatste reacties (111)