75

Kabinet weet niet wat effect van eigen bezuinigingen is

Het kabinet heeft de afgelopen jaren ontzettend veel bezuinigd: sinds 2011 maar liefst 50,4 miljard euro. Onder Balkenende IV en door de daaropvolgende twee kabinetten Rutte. Maar wat het effect is geweest van die bezuinigingen? Dat weet niemand, noch het kabinet, noch het parlement. Volgens de Algemene Rekenkamer blijft onduidelijk wat de financiële opbrengst en de maatschappelijke en economische gevolgen van het kabinetsbeleid zijn geweest. “Je weet vaak dus niet of de inzet wel in verhouding staat met de uitkomst”, aldus Kees Vendrik, lid van de Rekenkamer.

Dat de draconische bezuinigingen hebben geleid tot het verbeteren van de overheidsfinanciën is volgens de Rekenkamer “aannemelijk”, maar in welke mate dat zo is, is niet duidelijk. Daarbij wordt aangemerkt dat ook onduidelijk is hoeveel economische schade de bezuinigingen hebben opgeleverd en tot welke maatschappelijke consequenties dat heeft geleid.

Het Centraal Planbureau schatte eerder in dat de recente bezuinigingen zo’n 5 procent aan economische groei hebben gekost. Maar de minister van Financiën onderzoekt het niet en dus weet niemand wat het daadwerkelijke effect is. De Rekenkamer noemt het daarom ook ‘essentieel’ dat de minister de effecten gaat onderzoeken, maar eerdere soortgelijke onderzoeken konden volgens Vendrik slechts rekenen ‘op een bescheiden belangstelling’ van de Tweede Kamer.

In september dit jaar stelden economen van ING nog dat de Nederlandse economie zo’n drie jaar achterloopt op andere landen. Het is volgens de economen het directe gevolg van het strenge bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte.

cc-foto: jVl

Geef een reactie

Laatste reacties (75)