38

Kabinet weigert motie ‘inhuren externen’ uit te voeren

SP wil dat premier Balkenende daarover verantwoording komt afleggen

De SP wil dat demissionair premier Balkenende zich in de kamer komt verantwoorden over de weigering een kamermotie uit te voeren, waarin de regering wordt opgeroepen om de inhuur van adviseurs, interim-managers en andere dure externe krachten bij ministeries te beperken tot 10 procent van de totale personeelskosten. De SP-motie werd indertijd kamerbreed aangenomen.

Op de website van de SP verbaast Emile Roemer zich hier hooglijk over:

De politieke partijen onderhandelen nu over een nieuwe regering, die de komende jaren flink moet bezuinigen. Over één bezuiniging zijn alle partijen in de Tweede Kamer het echter eens: de ministeries moeten minder uitgeven aan dure externe medewerkers. De regering weigert nu echter mijn voorstel uit te voeren en zegt dat een volgende regering hier maar over moet beslissen. Flauwekul, dit is de meest onomstreden bezuiniging, hier heeft de Tweede Kamer al over beslist. De premier moet niet de Tweede Kamer schofferen, maar een Kamerbreed aanvaard voorstel gewoon uitvoeren.

Geef een reactie

Laatste reacties (38)