111

Kabinet wil omstreden bestrijdingsmiddel Roundup niet verbieden

VVD en CDA tegen verbod, PvdA vreest juridische bezwaren ... Eerder bleek uit onderzoek dat het middel 'waarschijnlijk kankerverwekkend is'

Het kabinet is tegen een totaalverbod van het omstreden verdelgingsmiddel Roundup, dat geproduceerd wordt door Monsanto. Het spuiten van het chemische bestrijdingsmiddel op de stoep mag vanaf 1 januari volgend jaar weliswaar niet meer, maar in de landbouw mag het middel voorlopig nog gewoon worden gebruikt. VVD en CDA zijn tegen een verbod en de PvdA is bang dat er op dit moment te veel juridische bezwaren zijn, waardoor een verbod mogelijk in de recchtszaal zou sneuvelen.

In maart constateerde een overzichtsstudie, verricht in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad The Lancet Oncology, dat glyfosaat – het hoofdbestanddeel in ’s werelds meest gebruikte onkruidverdelgingsmiddel Roundup – ‘waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen’. Maar volgens staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zijn er ‘te weinig rapporten die een causaal verband aantonen tussen Roundup en gevaar voor de gezondheid’. GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PVV en SP zijn van mening dat er geen enkel risico moet worden genomen met het middel.

SP-Kamerlid Smaling wil niet wachten op regelgeving vanuit Europa en pleit voor noodmaatregelen.

Het gaat hier om onze sportvelden, ons drinkwater, onze gezondheid.

Ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren wil af van wat zij ‘een hormoonverstorend, kankerverwekkend middel’ noemt:

Nederland staat in de top-3 waar het gaat om gifgebruik. Doet dit kabinet wel alles dat het kan om risico’s te vermijden? Laat producenten bewijzen dat hun middelen niet schadelijk zijn.”

Volgens D66-Kamerlid Schouw staat het kabinetsbesluit haaks op de moties die eerder door de Kamer werden aangenomen en zou de coalitie er goed aan doen om de langetermijnconsequenties in het oog te houden:

Het gaat ook om de toekomst van onze voedselvoorziening. Een gebroken ecosysteem gaat ons niet aan voedsel helpen.

Lees ook op Joop: WHO: bestrijdingsmiddel Monsanto veroorzaakt waarschijnlijk kanker
Cc-foto: Mike Mozart

Geef een reactie

Laatste reacties (111)