37

Kabinet zet mes in nabestaandenpensioen

Oppositie en kabinet om tafel over pensioenakkoord: aftrekbaarheid nabestaandenpensioen versoberd of zelfs geheel afgeschaft

De onlangs gesneuvelde pensioenplannen zorgden voor een gat van 3 miljard in de begroting, het kabinet is daarom driftig op zoek naar nieuwe kostenposten waarin gesneden kan worden. Bij gesprekken met de oppositie over een nieuw pensioenakkoord is nu de mogelijk geopperd om het nabestaandenpensioen te versoberen of zelfs geheel te schrappen. Minister Dijsselbloem van Financiën besprak deze mogelijkheid woensdagavond met onderhandelaars van CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Geen van de partijen wilde een toelichting geven over wat er is besproken.

Nu is het zo, dat wie bij een pensioenfonds spaart voor een ouderdomsuitkering, ook voor een nabestaandenpensioen voor de eventuele partner spaart. Die krijgt dan bij het overlijden van de pensioenspaarder 70 procent van het pensioen. Een kwart van de 30 miljard euro die jaarlijks belastingvrij voor het pensioen opzij wordt gezet, is bedoeld voor het partnerpensioen. Als de aftrekbaarheid van dat nabestaandenpensioen helemaal wordt afgeschaft, zou dat dus ruim 7 miljard belastingaftrek besparen. 

Volledige afschaffing gaat de oppositie waarschijnlijk niet pikken. Halvering van de belastingvrijstelling van het nabestaandenpensioen ligt volgens Haagse bronnen meer voor de hand. In dat geval wordt het pensioen voor de achterblijvende partner beperkt tot 35 procent van het opgebouwde pensioen. Dit is in veel pensioenregelingen nu al zo geregeld. Halvering zou het kabinet echter veel minder opleveren.

cc-foto: Catholic Church

Geef een reactie

Laatste reacties (37)