Laatste update 16:27
260

Kabinet: Zwarte Piet moet veranderen

Zwarte Piet moet anders. Dat vindt nu ook het kabinet. In zijn huidige vorm kan de ouderwetse figuur vooroordelen en discriminatie in de hand werken en kan hij mensen kwetsen. Daarom is het kabinet voorstander van aanpassing. Minister Ard van der Steur zegt dit in een reactie op Kamervragen van Denk-Kamerlid Tunahan Kuzu.

Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland zijn er zorgen over de stereotypering van Zwarte Piet. Van der Steur: “Het blijkt lastig, bijvoorbeeld in de VS, om de traditie van Zwarte Piet in haar huidige vorm uit te leggen.” De minister benadrukt dat wie het kinderfeest altijd met veel vreugde en de ouderwetse Zwarte Piet-figuur heeft gevierd, niet per definitie een racist is. Dat de figuur zelf als racistisch kan worden ervaren staat buiten kijf.

Het kabinet zal overigens geen verandering afdwingen, al geeft het met deze antwoorden wel een sterk signaal af aan de samenleving. Van der Steur schrijft:

De regering erkent dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen. Tegelijkertijd acht de regering het van belang te benadrukken dat dit mensen die het kinderfeest altijd met veel vreugde vieren niet tot racist maakt.

Het kabinet is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is, maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet een figuur te laten zijn die iedereen recht doet. Het sinterklaasfeest moet een feest voor alle kinderen zijn en daarom is het kabinet er voorstander van dat het feest met de tijd meegaat.

In het buitenland bestaan, net als in Nederland, zorgen bij sommige mensen over de stereotypering van Zwarte Piet. Het blijkt lastig, bijvoorbeeld in de VS, om de traditie van Zwarte Piet in haar huidige vorm uit te leggen.

Geef een reactie

Laatste reacties (260)